Nytt

Michele Cammaranos bilde bærer tittelen: I bersaglieri alla presa di Porta Pia» – Bersaglierene ved stormingen av Porta Pia.

Porta Pia befinner seg langs Aurelianus’ murer, beliggende i Roma, og det ble på et tidspunkt et av ytterpunktene for kirkestaten, i dag Vatikanet, som i sin tid var mye, mye større enn i dag.

Bersaglierene, med de karakteristiske hattene, var et spesial-infanterikorps. I dag et skarpskytterkorps.

Det står et monument fra fascismen foran Porta Pia som minner om hendelsen. Litt morsomt, og et vitnesbyrd om Mussolinis selvbilde, at dette monumentets årstall er angitt på to måter: antall år etter Kristus, og antall år etter begynnelsen på den fascistiske epoken.

Fra omtalen til Museet i Napoli, hvor bildet henger:

The first of a number of works inspired by the heroic deeds of the Risorgimento and by a very rhetorical type of commemorative painting, the ‘Bersaglieri Charge’ or ‘Savoy, Savoy’, was commissioned directly by Victor Emmanuel II. Cammarano avoids all reference to the surroundings and does not depict the fighting moment but concentrates on the inexorable advance of the soldiers, whose impetus almost carries them forward out of the canvas.