Feature

I sitt essay ”Hvad er demokrati?” fra 1945, skriver den danske teologen Hal Koch at demokratiet først og fremst er en mental prosess; en bestemt måte å tenke på. Demokratiet må med andre ord oppfattes som en livsform, der kultur, tradisjon og historie blir nøkkelbegreper:

“Demokratiet kan aldrig sikres – netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det drejer sig om et sindelag, der ikke erhverves én gang for alle, men som skal bibringes hvert nyt slægtsled. Derfor er det folkelige oplysnings- og opdragelsesarbejde nerven i demokratiet”.

Koch forlater tanken om at demokratiet først og fremst er en politisk og rettslig prosess. Demokratiets opprettholdelse krever nemlig mer enn samfunnsmedlemmenes overflatiske forståelse av demokratiets tekniske funksjon. Demokratiet forutsetter at medlemmene evner å skape det, på nytt og på nytt, samtidig som konstruksjonen skjer på bakgrunn av demokratiets egne, rasjonelle forutsetninger. Denne evnen er et resultat, hevder Koch, av at en bestemt kultur har fått utvikle seg og virke over svært lang tid.

Demokrati eller universelle rettigheter?

I 2009 utkom en biografi om denne interessante danske:

Hal Koch (1904-63) blev en af besættelsestidens mest fremtrædende meningsdannere, med politisk og samfundsmæssig slagkraft, en aktiv og anerkendt debattør og skribent.
Han spændte vidt, og som få andre i sin generation pådrog han sig vrede og beundring. Han var en markant figur i det 20. århundredes historie, og bogen samler de mange facetter af hans liv og virke – der ved siden af besættelsestidens tunge poster bl.a. bød på et virke som første forstander for Krogerup Højskole og vellidt professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet.
Den tyske besættelse blev et vendepunkt i Hal Kochs liv. Med sine offentlige forelæsninger om Grundtvig, der blev overvældende tilløbsstykker i efteråret 1940 blev han en kendt og offentlig person, og som formand for Dansk Ungdoms Samvirke trådte han ind på den politiske scene og fungerede krigen igennem som støtte for samlingsregeringerne og samtidig som en af deres væsentligste kritikere. Efter krigen var han blandt de første, der offentligt udstillede retsopgørets hykleri.
Den røde tråd i hans faglige virke var forholdet mellem kirke og stat, religion og politik. Det lå ham på sinde at vise, at kristendom og humanisme lå i hjertet af europæisk kultur.
Jes Fabricius Møller er historiker, lektor ved Københavns Universitet, forfatter, anmelder og kommentator, og mange vil kende ham fra TV ved de store begivenheder i kongehuset og Dronningens nytårstale.
Fakta om bogen:
Titel: Hal Koch – en biografi
Forfatter: Jes Fabricius Møller
Anden info: 2. udgave. Indbundet og illustreret, 360 sider.
Udgivelsesdato: 17. april 2009
Forlag: Gads Forlag – www.gads-forlag.dk
ISBN: 9788712042693