Sakset/Fra hofta

Mange har etterlyst nye møter i Documents Venner. Første møte er klart. Det blir onsdag 16. februar og handler om Nord-Korea.

Det er sjelden man treffer mennesker med et inngående kjennskap til verdens mest lukkede land. Peter Hahn er født i Nord-Korea, har bodd mange år i USA, men vendte tilbake da han nådde pensjonsalderen. Han ønsket å gjøre en innsats for sitt folk.

Det har han greid. Han driver nå praktisk humanitært arbeid inne i Nord-Korea. Over tid har han oppnådd lokale myndigheters tillit i den grad at han som en av svært få utlendinger har et såkalt green card: det betyr at han kan reise ut og inn som han vil, uten følge av sikkerhetsagenter. Utlendinger har vanligvis følge av to agenter som aldri forlater dem.

Hahn er på Norges-besøk, og vil holde foredrag for Documents Venner onsdag 16. februar kl 1900.

Sted: Lovisenberggaten 4, (sidegate til Geitmyrsveien)

Vi må ta et lite forbehold siden Hahn ennå ikke har ankommet Norge, men skulle det ikke bli noe av kommer det beskjed rett over helgen.

Om Peter Hahns bakgrunn:

Født i 1941, og flyktet med foreldrene til Sør-Korea i 1955. Han havnet i USA hvor han bla studerte ved UCLA, tok mastergrad i social science. Samtidig er han en praktiker, og det er disse evnene som ga ham adgang til Nord-Korea. Som pensjonist ved 55 år ønsket Hahn å utrette noe. Han bosatte seg i den kinesiske byen Enji hvor det er et koreanskspråklig universitet og underviste i engelsk. Hvordan få til noe? Ved å være nyttig. Hahn opprettet en yrkesskole i Tumen: Tumen River Vocational School. Skolen utdanner fagfolk, bakere, mekanikere. Med den som springbrett kunne han søke seg inn i Nord-Korea, og tilby noen lignende der. Hahn har flere prosjekter på gang: ett som går ut på å bidra til et økologisk landbruk. Det er ti meter tykke avleiringer ved Tumen-elven, som kan brukes til organisk gjødsel.

Bjørn Wegge i Misjon i Øst, betegner Hahn som en ettertenksom kar, en stemme i vår tid.

Møtet markerer også at Documents Venner utvider perspektivet. Forfølgelsen av kristne i den muslimske verden minner oss om at menneskerettigheter også omfatter andre grupper enn de vi vanligvis hører om. En annen gruppe er kristne i Kina, og dette er en gladhistorie: kristendommen har stor fremgang i Kina, og det skjer med myndighetenes stilltiende aksept. Også dette finnes det folk som kan si noe om i Norge.

Det er nå registrert 81 utenlandske menigheter i Oslo. Verden kommer til oss. Dette kan utvide våre perspektiver på verden.

Documents Venner vil anlegge et mer globalt perspektiv, også for å vise at det er håp i verden.