Nytt

Tony Blair er den senere tid blitt tydeligere på at Vesten befinner seg i en fundamental konflikt med radikal islam, og at den vil være der, uansett om Vesten forsøker med en utstrakt hånd, eller legger skylden på seg selv.

Under Chilchot-høringen om Irak, leverte Blair en advarsel og formaning som var churchillsk:

Under mine reiser i Midtøsten dukker spørsmålet om radikal islam opp i alle mulige sammenhenger. Det er konstant til stede, og selv om det bare er en begrenset gruppe som utøver volden, stikker problemet mye dypere, sa Blair.

Det er viktig å forstå at fiendtligheten ikke vil avta eller opphøre selv om vi legger oss flate og tar på oss skylden for fiendtligheten muslimer føler mot Vesten. Fiendtligheten er der uansett hva vi gjør, sa Blair

Obama dro til Kairo og holdt en tale der han strakte ut hånden til Iran, og sa «la oss begynne på nytt, dere representerer en flere tusen år gammel sivilisasjon». Har det hjulpet, tok Iran mot tilbudet? Nei, de har fortsatt med terroren, destabiliseringen og atomprogrammet.

Det er viktig at vi erkjenner denne fiendtligheten, at den er fundamental, og at vi må møte den, og være forberedt på at det kan kreve makt om nødvendig, sa Blair.