Feature

Hva sier det om den historiske bevissthet at en blitzer får trekke sammenligninger mellom språket i Det tredje Riket og Flemming Roses forsvar for ytringsfriheten? Et eller annet sted er noe fundamentalt galt. Det eksisterer to språklige verdener. Rose reflekterer lenge og dypt over ytringsfriheten, man kan være uenig, men derfra til å hevde at det er uttrykk for en selvgod, hegemonisk, korrekt mening, er et drøyt stykke. Ikke bare det: danskene har tatt håneretten fra fotballbanen og bruker den overfor sine muslimer. Ytringsfrihet betyr retten til å håne, hetse og forakte muslimer, hevder Stein Lillevolden.

Den danske modellen er et brutalt styre, skriver han som lever under den danske jernhæl.

Hvor kommer denne trang til å trekke sammenligninger med Det tredje riket fra? Har man da intet forstått av det man leser om nazismen?

bildet: Viktor Klemperer

Les også

-
-
-
-
-

Les også