Nytt

I russiske metropoler registreres en økende motstand mot islam, i form av motstand mot moskeer. Koblet til en motstand mot folk fra Kaukasus er dette en farlig miks.

Desto farligere er den fordi den russisk-ortodokse kirke ikke nøler med å ta stilling, men går aktivt ut og hevder muslimene ønsker å endre russisk sivilisasjon.

En ny moske i utkanten av Moskva med plass til 3.000 utløste en underskriftsaksjon. Annika Hvithamar skriver i Kristeligt Dagblad:

Modstanden mod moskébyggeriet er symptomatisk for den modstand mod islam , som synes at brede sig i Rusland. Stigende mistro mod indvandrere fra de asiatiske republikker har ført til en skarpere tone i den offentlige debat og gentagne eksempler på protester mod offentlige fejringer af muslimske helligdage eller andre synlige beviser på religionens eksistens.

Rusland har ellers været forskånet for den polariserede debat om islam , der har præget Europa i de sidste årtier. Dette skyldes flere ting. Frem for alt har områder, hvor islam var majoritetsreligionen, været en del af det russiske imperium siden 1500-tallet. Da Rusland blev til Sovjetunionen, betød såvel Stalins tvangsimmigration som industrialiseringen, at indbyggerne i Sovjetunionen flyttede på kryds og tværs. Etniske russere flyttede til Kasakhstan, Usbekistan og Aserbajdsjan og vice versa. Her uddannede de sig, arbejdede og stiftede familie på tværs af etniske skel.
I Rusland er islam således ikke et fremmedelement, men en del af landet.

I dag har flere ting ændret sig. For det første har krigene i Tjetjenien spillet en væsentlig rolle. I den russiske offentlighed fremstilles disse krige markant anderledes end i Vesten.

I Rusland er den dominerende mening, at tjetjenerne ikke var i stand til at styre deres land, at staten var ved at falde fra hinanden, og at russerne derfor var nødt til at intervenere for at opretholde ro og orden i regionen. Denne vinkling er blevet suppleret med en række historier om grusomheder begået mod russiske soldater. Holdningen til indvandring fra dette muslimske område er derfor overvejende negativ.

En anden ting, der har ændret sig, er den religiøse opblomstring i randrepublikkerne. Hvor islam ligesom ortodoks kristendom var undertrykt i sovjettiden, sker der i disse år en religiøs mobilisering.

Denne foregår dels lokalt i de muslimsk dominerede republikker og knytter sig til en moderat, sekulariseret form for islam .

Imidlertid har kraftig mission fra de arabiske lande medført, at en mere radikal udgave også breder sig.

Endelig har det haft stor betydning, at Rusland igennem de senere år har oplevet stærk økonomisk vækst, som blandt andet har medvirket til en ny migration fra randstaterne i Fællesskabet af Uafhængige Stater ( SNG) til Rusland, særligt til Moskva.

Modstand mod islam breder sig i Rusland
28.12.2010