Nytt

Human Rights Watch sier sharia fører til overgrep i Aceh-provinsen i Indonesia, og det er særlig fattige det går ut over. Det er tvangskodeks for klær og påbudet om at mann og kvinne som ikke er gift ikke skal være alene som HRW mener bryter med menneskerettighetene. HRW har ellers ikke noe syn på sharia i seg selv.

Det kan man undres over. Hvor mye «expediency», dvs. politiske hensyn, ligger bak en slik nøytralitet?

Aceh er sterkere preget av islam enn resten av landet, og har fått tillatelse til å innføre sharia som lov. Det er resultatet av det som HRW har «målt».

HRW påpeker at loven anvendes på en måte som fører til mishandling. Myndighetene oppfordrer folk til å være på vakt og være moralpoliti. Dette fører til selvtekt og overgrep.

Hvordan HRW kan påpeke dette, men være nøytral overfor sharia er vanskelig å forstå.

BBC: Indonesia’s Islamic laws are ‘abusive’, report says

Rapporten Policing Morality