Kommentar

Onsdag 17.november var det religiøs høytidsdag for muslimer. Dagen kalles id ul-adha. De feirer at Abraham var villig til å ofre sønnen sin til Gud. Dagen faller også sammen med avslutningen av muslimenes pilgrimsreise.

Hvordan merket vi denne dagen i Alna og Stovner bydel i Groruddalen?

Det var en dag som var totalt annerledes andre dager. Det var svært stille ute. Det var lite barn rundt om i barnehagene og ansatte med hijab var fraværende.

I skolegårdene jeg passerte var det langt færre barn ute og lekte enn vanlig.

Utenfor et festlokale på vei til min jobb sto en meget stor forsamling av somaliere og ventet på å komme inn for å feire.

De fleste vi så ute på gata var kledd i det jeg synes lignet på laken, gardiner og fotside pyjamaser, jeg antar at det er festantrekkene som den muslimske delen av «Det Nye Norge» bruker på sine høytidsdager. Disse menneskene så ut til å være på vei til eller fra sammenkomster. Bortsett fra disse så var det mistenkelig rolig.

Dette bekrefter inntrykkene man har i hverdagen. Muslimene begynner å bli mange. Det er ikke bare det at de synes i gatebildet, det merkes også svært godt når de trekker seg tilbake og feirer høytid.

En bekjent av meg som er innom NAV-kontoret av og til, kunne fortelle at det var svært lite mennesker der også. Slik pleier det ikke å være.

Man kan også undre seg over i hvor lang tid julefeiringen vil overleve i slike områder.

Det er en enorm endring som er på gang i Groruddalen.