I globaliseringens tidsalder, hvor tid og rum smelter sammen, hvor der er muligheder for hurtig, flydende og omfattende kommunikation mellem mennesker i et hidtil uset omfang i menneskehedens historie, hvordan skal man da forholde sig til værdier – især hvad angår ytringsfriheden?

Skal man da holde sig tilbage, skal man være mere varsom, mere tilbageholdende, mere veloverlagt i sine skriftlige og kunstneriske udtryk og i det hele taget i enhver handling, enhver bevægelse, som rummer et eller andet udtryk? Eller skal man udnytte den globale tidsalder til at udbrede ytringsfriheden i alle dens manifestationer?

Mehdi Mozaffari