Feature

Forfatter Anne Holt deltar på Skavlan. Hun presterer å si at debatten i Sverige ligger 10-15 år etter den norske. Man har lagt lokk på debatten, og derfor sprenger Sverigdemokratene seg frem. Det har oppstått et undertrykk. De misfornøyde har ikke hatt noen kanal for sin opposisjon. Men samtidig hyller Holt Sverige for den politiske korrektheten, og for å ta imot flere innvandrere enn noen andre. Det er samme schizofreni som den homoseksuelle danske forfatteren oppviser, som blir overfalt, men nekter å navngi hvem det var, fordi det passer med Dansk Folkepartis politikk.

kilde: Politisk Inkorrekt