Sakset/Fra hofta

Ralph Giordano er født i 1923 av en siciliansk far og en tysk-jødisk mor, og opplevde dermed nazistenes forfølgelse på kroppen. Han vet hva det vil si å bo i et land hvor en totalitær idelologi styrer samfunnet, og han ser i dag samme faren i politisk islam som det man burde ha sett i nazistene før de kom til makten. Han har i mange år kritisert den snikende islamiseringen av Tyskland, og er en aktiv samfunnsdebattant innenfor temaet.

Søndag 19. september har han en treffende kommentar i Die Welt på trykk, skrevet i forbindelse med Sarrazin-saken.

PK-eliten og islams mørke sider.

1. Så lenge dannede og yrkesaktive muslimer som snakker tysk uten aksent deltar i debattprogrammer med virkelighetsfjerne setninger som ”integreringen er ikke noe problem”, og dermed later som om de er representanter for det muslimske mindretallet i Tyskland og at likestillingen av muslimske kvinner er like om hjørnet – like lenge har Thilo Sarrazin rett.

2. Så lenge disse forbilledlige muslimene heller ville ha bitt av seg tungen enn å innrømme det som kritiske muslimer autentisk og rystende forteller om fra hverdagen sin, om undertrykkelse, utestengelse og utnyttelse; om tvangsekteskap og fangenskap like til det usigelig perverse ”æresdrap” – like lenge har Thilo Sarrazin rett.

3. Så lenge det uten motstand blir godtatt at moskeer i Tyskland blir oppkalt etter tyrkisk-osmanske erobrere som sultan Selim I. eller, som i tilfellet med den såkalte Fatih-moskeen, etter erobreren av Konstantinopel, Mehmet II., – like lenge har Thilo Sarrazin rett.

4. Så lenge høye tyrkiske representanter som Aiman Mayzek, generalsekretæren i Muslimsk Sentralråd, foran kamera og millioner av seere kan si at sharia og Grunnloven kan forenes med hverandre, og dét uten at han blir utvist fra landet – like lenge har Thilo Sarrazin rett.

5. Så lenge det gang på gang blir gjentatt at islam er en fredelig religion og at man uten blygsel overser de tallrike budene i Koranen om å drepe vantroende, og da særlig jøder, jøder, jøder – like lenge har Thilo Sarrazin rett.

6. Så lenge den utbredte frykten blant folket for den snikende islamiseringen bare blir viftet vekk som en illusjon og aldri på alvor blir tatt for å være folkets mening – like lenge har Thilo Sarrazin rett.

7. Så lenge representanter fra organisasjoner i Tyskland og tyrkiske politikere stadig insisterer på kravet om religionsfrihet uten at de samme reglene om religionsfrihet gjelder i Tyrkia – like lenge har Thilo Sarrazin rett.

8. Så lenge de islamske skikker og tradisjoner som er uforenelig med demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet, likestilling og pluralisme ikke kan bli offentlig diskutert – like lenge har Thilo Sarrazin rett.

9. Så lenge de store temaene som parallellsamfunn, voldskultur, ekstrem nasjonalisme, åpen fundamentalisme, utpreget antisemitisme og den demografiske trusselen ikke blir sentrale punkter i den nasjonale debatten – like lenge har Thilo Sarrazin rett.

10. Så lenge Tysklands sosialromantiske, godtroende, alt-aksepterende og beroligende mennesker fortsetter å late som om problemet integrering/innvandring kun er en multikulturell idyll med et par skjønnhetsfeil som lett lar seg reparere med sosialterapeutiske virkemidler – like lenge har Thilo Sarrazin rett.

Postscriptum
Et integreringsfremmende forslag: Hvis det frie håret til kvinner vekker begjæret hos menn, ville det ikke da være bedre å legge mennene i håndjern enn å ilegge kvinnene kravet om tørkle?

Fritt oversatt av Camelot.