Kommentar

Han er en avvist, kurdisk asylsøker, bærer kniver på offentlige steder og har seks dommer for vold samt et livstidsforbud mot å kontakte sin eks-kjæreste og sønn, som han har mishandlet og truet på livet. Mot politiets og det britiske innenriksdepartementets råd friga en immigrasjonsdommer ham i mars fra et lukket senter for avviste asylsøkere, da dommeren mente at å holde ham der var et «brudd på hans menneskerettigheter». Det første han gjorde var å bryte vilkårene for løslatelse og å oppsøke sin tidligere kjæreste med nye trusler.

Nå lever eks-kjæresten og den fire år gamle sønnen som flyktninger i eget land. De har blitt flyttet fra hjemstedet, de har måttet bytte identitet og politiet har frarådet dem å ha kontakt med slekt og venner.

– Jeg kan virkelig ikke tro at han ble løslatt. Hva med mine menneskerettigheter?, spør Tania Doherty (kvinnens tidligere navn).

Da Doherty endte forholdet med kurdiske Kawa ali Azad i 2006, mishandlet, trakasserte og overfalt han henne gjentatte ganger i to år. Det hele kulminerte i et angrep på en offentlig strand, der han slo henne bevisstløs og forsøkte å kidnappe sønnen. Dette resulterte i en dom på 12 måneder, og etter løslatelsen fra fengsel forsøkte britiske myndigheter å deportere ham. Azad ble fløyet til Bagdad, men der nektet irakiske myndigheter ham opphold. Han ble dermed sendt tilbake til Colnbrook immigration removal centre i Storbritannia, hvor han ble tilbakeholdt fordi han ikke lenger har noen legitim rett til å oppholde seg i landet. Da Azad ble nektet frigang fra senteret ble han rasende, raserte rettslokalet og måtte overmannes av sikkerhetspersonale.

Til tross for Azads konsekvent voldelige atferd, bestemte en immigrasjonsdommer i mars at han måtte løslates – på bakgrunn av at en tilbakholdelse på senteret bryter med hans menneskerettigheter. Et av dommerens vilkår for å i dømme Azad frigang var at han skulle stille på politistasjonen for å få påsatt en elektronisk tag. Azad møtte ikke opp, og politiet har i dag ingen anelse om hvor i landet han befinner seg.

He then breached a lifetime restraining order by making threats against his ex-partner. Police have had to move her and their son and give them a new identity because of his repeated harassment.

Azad, 34, has now been on the run for more than five months – and police admit they have no idea where he is.

They are so concerned about the risk he poses to his ex-partner Tania Doherty that she has been ordered not to visit family and friends and to carry an ‘abduction pack’ with the details and DNA of her son of four, in case he is snatched.

Miss Doherty, whose new name cannot be disclosed, says she is terrified he will return to kidnap their son or hurt her family – both of which he has threatened.

‘I just cannot believe he was released,’ she says. ‘I am disgusted.

‘He has attacked me in broad daylight and threatened to kill me and members of my family. I really fear for my son.’

Azad has been convicted of a string of violent offences, as well as dangerous driving, since he arrived in Britain.

He was detained because he no longer had any legal right to stay in the country. When he was at first refused bail from the centre he flew into a rage, damaging a courtroom and having to be restrained by staff.

But in March this year an immigration judge decided to release him against the advice of police and the Home Office – on the grounds that detaining him was violating his human rights.

As soon as he was freed, Azad breached his bail by not turning up to be tagged and began leaving threatening messages on a phone belonging to his ex-partner, thus violating the lifetime restraining order preventing him from contacting her.

Miss Doherty says she is furious that, while Azad enjoys his freedom, she and her son are forced to live in fear.

‘Human rights are a joke as far as I’m concerned,’

En talsmann for UK Border Agency sier at innenriksdepartementet var «sterkt imot» avgjørelsen om å løslate Azad:

‘We removed Mr Azad in October 2009, but the Iraqi authorities refused to accept him,’ the spokesman said.

‘Following his return to the UK Mr Azad was released on bail by an immigration judge. He has since absconded and we have shared his details with the police.’

Sussex Police said it had been searching for Kawa ali Azad ‘who we seek to arrest and interview on suspicion he breached a Restraining Order’.

The Immigration and Asylum Tribunal refused to discuss why one of its judges had released Azad.

Den økende tendensen til å sette farlige kriminelles menneskerettigheter foran den øvrige befolkningens sikkerhet, har vært aktuell en god stund i Storbritannia. I august 2010 kom det frem at Storbritannia daglig gir kriminelle utlendinger med grove forbrytelser på samvittigheten tillatelse til å bli i landet, under påberopelse av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

I henhold til det britiske lovverket skulle de angjeldende personene normalt vært utvist dersom de har fått straff på ett års fengsel eller mer. Men dyktige advokater bruker to argumenter: 1) utvisning vil krenke deres rett til familie- og privatliv. 2) de risikerer ublid behandling av myndighetene i hjemlandet.

Mange dommere finner dette å være overbevisende argumenter, selv når det dreier seg om mordere og voldtektsmenn.

Etter en rekke kontroversielle domsavsigelser som vakte svært negativ oppmerksomhet rundt EMK i britisk opinion i 2008, opplyste den daværende justisministeren, Jack Straw, at Labour-regjeringen ville revidere den omstridte EU-loven «Human Rights Act» (HRA), som Straw selv hadde vært ansvarlig for å implementere i britisk lovgiving i 1998. Loven hadde da i økende grad blitt upopulær i den britiske offentligheten, blant annet som en følge av at islamistiske ekstremister med stor suksess har benyttet de ustrakte rettighetene de har krav på i henhold til HRA til å unngå utvisning fra Storbritannia.

Kritikerne av HRA mener den har blitt utnyttet av skruppelløse advokater til å fremme en kompensasjons-kultur og at loven forsvarer de som fremmer egne rettigheter på bekostning av andre. HRA blir også kritisert for å ha hatt negativ effekt på det britiske rettsystemet ved å beskytte betenkelige kompensasjonskrav, krav om privilegier samt direkte misbruk. Menneskerettighetslovgivingen er i tillegg bekymringsfull fordi den setter rettighetene til fengselsinnsatte og kriminelle foran deres ofre. I november 2008 innrømmet innenriksminister Jacqui Smith at HRA har gjort det vanskelig å fjerne terrormistenkte fra Storbritannia.

I 2010 gikk De konservative og David Cameron til valg med løfte om å blant annet si opp Den europeiske menneskrettskonvensjonen og skrive en ny, britisk dersom de kom i regjering. I koalisjon med De liberale har de imidlertid endret mening, og EMK/HRA med de følgene dette innebærer for den britiske befolkningen består.

Daily Mail: What about my human rights, asks woman beaten unconscious by asylum-seeker ex-lover freed by immigration judge