Robert R. Reilly sier at konflikten mellom Vesten og islam går helt tilbake til 1200-tallet og avvisningen av rasjonaliteten. Hvis ratio/fornuften ikke er forenlig med Gud/Allah, hvis fornuften vi er utstyrt med ikke kommer fra Gud, og naturen heller ikke kan leses ut fra fornuften, men at Gud når som helst kan reversere naturlovene, da blir Gud en enevoldshersker, et spørsmål om grenseløs underkastelse og allmakt. Vi kan ikke stille spørsmål ved hva som hender, ved hvordan samfunnet er inntrettet, eller religionen!!

Tarik Ramadan fikk i et intervju spørsmål om han noen gang tvilte, og svaret var negativt. Det var ikke en gang mulig å formulere tvilen som et spørsmål. Den eksisterer ikke.

Det er på slikt dypt vann vi må lete hvis vi skal forstå konfliktene som herjer islam og det sier noe om problemenes omfang.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.