Nytt

Ungdomsleder Øystein Strand anklager unge vadsøværinger for fremmedfrykt og rasisme, da det har blitt færre etnisk norske ungdommer på den lokale ungdomsklubben etter at de ble i minoritet.

Elever ved Vadsø videregående skole reagerer på at de blir betegnet som rasister og feige, og sier at det handler om kulturforskjeller og at de er lei av at alt ansvaret for integrering blir lagt på dem.

– Det er mye fremmedfrykt ute og går blant ungdommen i Vadsø. Mye rasisme, sier daglig leder ved ungdomshuset, Øystein Strand.

Blitt minoritet

Han forklarer at da ungdomshuset i sin tid åpnet, så var vadsøværingene flinke til å være der. De har derimot blitt en minoritet på huset etter at mange utlendinger har begynt å være der.

– Jeg synes det er bra at så mange utlendinger og innvandrere kommer hit, men det er trist at det ikke er flere vadsøværinger. Men huset er åpent for alle, så ballen ligger hos dem, sier han.

Han mener årsaken til dette er at ungdomshuset nå har et større innslag av enslige mindreårige gutter.

– Mange forteller at de er redde for å komme. At det virker skummelt. Det er fordomsfullt, sier han.

Språket – en hindring

Ungdomshuset har åpent om kveldene. Da samles ungdom for å drive ulike aktiviteter. De fleste er flerkulturelle, men det finnes noen vadsøværinger også. Men de gjør ofte forskjellige ting og har lite med hverandre å gjøre.

Hanna Svestad (16), Sofie Wara (16), Kjell Kristian Langhaug (17) og Sondre Wallenius (16) har fått med seg Strands anklager, og sier at de opplever at lederen for ungdomshusets uttalelser ikke stemmer med deres bilde av vadsøværinger. De viser imidlertid til kulturforskjeller mellom innvandrere og etnisk norske ungdommer, og de to tenåringsjentene forteller om normale samtaler der gutter med utenlandsk bakgrunn «mistolker» signaler som sendes ut:

– Ja, alt ifra at de spiller høy musikk, bråker og kanskje ikke vet hvordan de skal te seg i forhold til norske jenter, forklarer Wara.

Hun forteller at hun selv har opplevd å prate hyggelig med utlendinger, hvor de så mistolker signaler som sendes ut.

– Det er mangel på vanlig folkeskikk, forteller Svestad.

Ikke ungdomshus

Jentene forklarer at de er innom ungdomshuset i ny og ne. Men at det ikke er utlendingene som gjør at de holder seg borte.

– Det er rett og slett fordi vi har andre ting å gjøre på. Vi har ikke noe imot noen, men vi har andre aktiviteter vi skal drive på med. Tilbudet der nede er ikke all verden, sier de.

– Jeg liker ikke at vi blir betegnet som feige, forteller Svestad.

Langhaug og Wallenius er enige.

– Ja, vi har trening, skole og prioriterer andre ting. Jeg synes heller det burde være mer tilrettelagt for at utlendingene har felles aktiviteter med oss, sier de.

Ikke deres ansvar

Nå er de lei av at alt ansvaret for integreringen faller på dem.

– Det er jo ikke slik at vi skal gå rundt å bli kjent med alle og enhver. Få dem inn i idrettslag og lignende, så blir vi bedre kjent med hverandre, sier Wara.

Halvard Ovesen (19), Bjørn Haarseth (18) og Nikolaj Gloppen (17) er derimot enige med ungdomsleder Strand i at det finnes mye rasisme i Vadsø. De tre guttene er blant de få ungdommene som er igjen på ungdomshuset, men heller ikke de har stort med innvandrerne eller utlendingene som er der å gjøre:

– Vi er noen av de få som er igjen her. Men vi holder oss mest for oss selv. Øver med bandet, og har lite med resten å gjøre, sier Ovesen.

– Det har litt med språk og litt med ulike interesser å gjøre, supplerer Gloppen.

De tre vadsøværingene er enig i at det hersker en god del rasisme i byen.

– Ungdomshuset har fått et rykte på seg som et sted hvor et bare er utlendinger. Det er trist, for selv om vi ikke har så mye med de andre å gjøre, så er det ikke noen problemer. Jeg tror mange er redde og sitter på en god del fremmedfrykt, forteller guttene.

Nå tenker de at hvis flere vadsøværinger kommer tilbake, så vil det være mulig å få en balanse og dermed også få ryddet vekk en god del fremmedfrykt og stereotypier.

I den andre enden av ungdomshuset øver Watson Mustapha (21), Greg Akoi (16), Gilbert W. Kabatanchy (16) og Joseph Weagba (16) seg på hip-hop kunster. Også de er enige i at det er mye rasisme i Vadsø, men forteller om språkproblemer og at mange har andre ting å gjøre enn å gå til ungdomshuset:

– Jeg tror mange er dårlige til å sosialisere med oss, og det er kanskje uvant at det er så mange utlendinger i Vadsø nå.

Gjelder ikke alle

De fire guttene har vært i Norge en stund, og behersker norsk. De har derfor ikke de samme problemene som mange nyankomne utlendinger har.

– Nei, vi befinner oss på en måte midt imellom. Fordi vi kan språket. Men mange som er nye sliter mer. De møter ikke mye forståelse fra de lokale ungdommene, sier Kabatanchy.

Guttene er enig i påstanden om at det er mye fremmedfrykt i Vadsø.

– Det er mye rasisme, men det er også mange som er veldig hyggelige og snille. Så det gjelder ikke alle, sier de.

– Kanskje hvis vi hadde hatt flere arrangementer og tilbud sammen, så kunne vi blitt bedre kjent. Også er det mange som kanskje har bedre ting å gjøre enn å komme til ungdomshuset, forteller de, forteller Weagba.

Etter at anklagene om feige Vadsø-ungdommer, rasisme og fremmedfrykt sto på trykk i Finnmarken, håper ungdomsleder Øystein Strand at flere unge vadsøværinger nå tar turen tilbake til ungdomshuset:

Daglig leder Øystein Strand forteller at han skulle ønske flere vadsøværinger nå tok turen tilbake til ungdomshuset.

– Jeg vil gjerne oppfordre flere til å komme. Slik at vi får en bedre balanse. Jeg synes det er feigt at de skygger unna på grunn av at det er noe fremmed og nytt her, sier han.

Finnmarken: Ungdommen slår tilbake

Finnmarken: – Fremmedfrykt på ungdomsklubben