Nytt

Direktør for Nordisk institutt for Asiastudier ved København Universitet, Geir Helgesen, tviler på om det var Nord-Korea som senket den sørkoreanske krigsskipet «Cheonan». Helgesen kommer med flere oppsiktsvekkende uttalelser i et intervju med Morgenbladet. Han tror at nordkoreanerne gjerne vil leve i diktatur. De trives med det.

En kommisjon bestående av 24 eksperter fra USA, Australia, Storbritannia og Sverige la 20. mai frem bevis for at en nordkoreansk torpedo senket Cheonan.

– En internasjonal kommisjon presenterte det den mener er bevis for at skipet Cheonan ble senket av skudd fra en nordkoreansk ubåt. Nordkoreanerne hevder at bevisene er fabrikkert. Hvor sikre er egentlig disse bevisene?

– Jeg håper og tror at kommisjonen har sikrere bevis, for dette er bare indisier. Det er store spekulasjoner i Sør-Korea om hva som egentlig er sannheten. De er blitt lurt så mange ganger av sin egen regjering.

– Mener du at «bevisene» blir tatt for god fisk av vestlige land og medier?

– Ja, det er helt klart. Du kan nesten påstå hva som helst om Nord-Korea, og folk vil ha en tendens til å tro det. Fordi Nord-Korea er noe av det verst tenkelige i verdensmålestokk. Hvis du påstår at nordkoreanerne spiser barn, og det har pressen påstått et par ganger når de har hatt sultperioder, så velger man å tro det. Derfor er det en veldig ujevn ideologisk kamp. Man har ikke en motstander som kan stille opp og motargumentere.

Helgesen mener nordkoreanerne slutter opp om lederen og styresettet. Det passer med deres tradisjon. De har sans for autoritære systemer.

– Du har selv vært flere ganger i både nord og sør. Hva er typiske fellesverdier?

– Det er for eksempel troen på de gode autoritetene. De ser på sin leder eller president som den beste de har. Når de i Sør-Korea velger en president, kanskje med 35 prosent av stemmene, vil han tre uker etter ha 80–90 prosents oppslutning, fordi alle sier at han vil løse problemene for dem.

– Og dette nyter Nord-Koreas leder Kim Jong Il godt av.

– Kim Jong Il bruker dette. Han kjenner kulturen – hele det systemet han har bygget opp er ikke et brudd med tradisjonell østasiatisk filosofi og verdisystem. Han bruker og misbruker det folk allerede kjenner og er en del av. Det er derfor det nordkoreanske systemet overlever, på tross av at det ikke leverer varene. Noen sier det er på grunn av militær frykt eller undertrykkelse. Jeg mener det er fordi de har formulert en ideologi som appellerer til alminnelige mennesker.

En ideologi som appellerer til alminnelige mennesker? Hvorfor er da Nord-Korea omgjerdet på alle kanter, hvorfor slipper ingen informasjon ut? Helgesen innrømmer at landet er isolert, men han hevder at isolasjonen også går andre veien: at verden isolerer Nord-Korea.

Han får spørsmål om det finnes opposisjon og svarer: Det finnes ikke.

Hvis det ikke finnes opposisjon, hvordan kan da menneskene slutte opp om ledelsen? Der hvor et regime nyter respekt, finnes det også opposisjon. Her finnes den ikke, dvs. den er ikke en gang undertrykt. Den finnes ikke. Tyder det på popularitet eller diktatur, i betydningen totalitært?

Helgesens omgang med begrepene er slik at man lurer på om akademikere har lært noe siden glorifiseringen av Sovjetunionen og Kina.

Gufs av kald krig