Nytt

Tre professorer i jus og islam mener at det danske rettsvesenet må forholde seg- og ta hensyn til sharialoven. – Helt uhørt, sier justisminister Lars Barfoed (K).

De tre professorene har bidratt til en ny engelskspråklig bok om oppfattelsen av sharia i Europa. Boken argumenterer nettopp for at europeiske rettsystemer bør ta hensyn til at noen muslimer lever etter særlige religiøse, kulturelle og tradisjonsbestemte lover og regler.

Professor i islam, Jørgen S. Nielsen, mener at det er et spørsmål om basal rettferdighet: Dersom det ikke utøves fleksibilitet og tas hensyn til folks kultur, religion og tradisjoner – herunder sharialover – i forskjellige saker, blir noen borgere utelukket fra en likeverdig adgang til rettsystemet:

Som et eksempel nævner han, at mange muslimer alene er islamisk gift, at deres ægteskab altså kun er religiøst indgået og ikke godkendt af nogen dansk myndighed. Hvis kvinden i et sådant ægteskab siden ønsker skilsmisse, er der ingen hjælp at hente hos myndighederne.

– Så hænger hun på den. Der bør domstolene se det som ethvert andet partnerskab og behandle skilsmissesagen på mere eller mindre almindelig vis. Ellers bekræfter man bare den kvindes undertrykkelse – helt i strid med vores grundprincipper, siger Jørgen S. Nielsen.

Men hvis dansk ret ikke anerkender hendes ægteskab, forhindrer intet hende vel i bare at gå fra manden?

– Her kommer de kulturelle aspekter ind. Hvis hun bare går fra manden, risikerer hun at blive udstødt og miste sin sociale omgangskreds. Måske allervigtigst risikerer hun, at det bliver umuligt for hende at finde en anden mand inden for hendes eget samfund, fordi det stadig anser hende som gift, forklarer Jørgen S. Nielsen.

Nielsen mener også at det danske rettssystemet i høyere grad bør ta hensyn til kulturelle og religiøse forskjeller når det gjelder erstatninger:

Beskylder en mand for eksempel sin hustru for ikke at være jomfru ved ægteskabets indgåelse, er det en større krænkelse af en muslimsk kvinde end af en kulturkristen dansk kvinde. Og det bør erstatningens størrelse ved en injuriesag afspejle, mener Jørgen S. Nielsen, som tilføjer, at det især er inden for det familieretlige område, at der er brug for et mere fleksibelt retsvæsen.

Dermed ikke ment, at sharia skal inkorpereres som system, eller at der skal oprettes særlige muslimske familieretlige domstole. De kulturelle og religiøse hensyn skal tages inden for det eksisterende retssystem, understreger han.

Både professor i rettskultur Hanne Petersen og professor i religion, rett og samfunn Lisbet Christoffersen er enige med Nielsen:

– Det handler ikke om, at vi skal indføre sharias strafferet med stening. Men vi er nødt til at forholde os til, at der er mennesker, som lever på kant med det danske retssystem, som lever efter regler og normer, der udspringer af sharia, siger Lisbet Christoffersen og tilføjer:

– Vi skal ikke anerkende disse parallelle retssystemer, men vi kan altså heller ikke tvinge folk til ikke at leve efter disse normer og regler. Derfor går jeg ind for en mellemløsning, hvor vi forsøger at skabe nogle koblinger – selvfølgelig kun på områder, hvor det ikke strider mod dansk retspraksis. Gør vi ikke det, udelukker vi nogle grupper i samfundet fra basale rettigheder.

Justitsminister Lars Barfoed sier at en rettstilstand som inkorporerer hensyn til sharia er helt uhørt.

– Det ville være et knæfald for de undertrykkende mekanismer, der er over for kvinder i den kultur, som vi simpelthen ikke ville kunne acceptere. Der er visse grundlæggende værdier i det danske samfund, som vi må stå fast på.

Kristeligt Dagblad: Professorer: Retsvæsenet skal tage hensyn til sharia

Les også Kristeligt Dagblads leder Dansk lov og sharia:

«Men løsningen på disse problemer ligger ikke i at afvige fra gældende lov og tage religiøst begrundede særhensyn. Hvis først vi åbner den dør på klem, vil den aldrig kunne lukkes igen, for hvor går grænsen?

Artiklen i dagens avis indeholder faktisk et eksempel, hvor grænsen for særhensyn allerede er overskredet voldsomt. Det drejer sig om eksemplet med en muslimsk kvinde, der ifølge professor Nielsen bør have større erstatning end en dansk kulturkristen kvinde, hvis hun anklages for ikke at have været jomfru på bryllupsnatten, fordi denne krænkelse er større for hende som muslim.

For de fleste danskere er et parallelt, religiøst begrundet retssystem på dansk jord eller blot hensyntagen til det fuldstændig uacceptabelt og et brud med det hævdvundne princip om lighed for loven. Et princip, vi af mange grunde bør holde fast i nu og fremover.»

Via Snaphanen