Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, gikk for to år siden på Facebook. Denne helgen har Arfan Bhatti levert flere flengende angrep på PST på deres egen side, bla. mot navngitte tjenestemenn. PST er bundet av loven som etat, mens Bhatti kan velte seg i ytringsfrihet. Det er asymmetrisk krigføring. Bør etater som PST være på Facebook?

Det er fristende å sammenligne med Taliban, som også har lagt om stragien. De har forstått at de må bli bedre likt. De oppfører seg penere mot sivile. Et annet trekk er å være først ute med sin fremstilling av hendelser. ISAF har problemer med det: der må ting sjekkes og informasjonen gå gjennom mange ledd. Taliban er rask på labben. De vet hva de skal si.

Noe av den samme ujvenbyrdigheten finnes mellom borgeren og en offentlig etat som steller med lovbrudd og sikkerhet. Dens hender er bundet, mens en person som Bhatti kan fyre løs, godt sekundert av sin forsvarer som kan late som om det er en level playing field.

I ett av innleggene navngir Bhatti flere polititjenestemenn han knytter til lovbrudd.

….

De alvorlige anklagene Bhatti serverer, ønsker imidlertid ikke informasjonsdirektøren i PST å kommentere.

– Noen av innleggene svarer vi på, andre ikke. Nå har Bhatti mest meninger og ikke så mange spørsmål, men vi skal vurdere å svare til uken. Jeg ønsker imidlertid ikke å kommentere de enkelte innleggene overfor Dagbladet, sier Martin Bernsen.

Bhattis forsvarer, John Christian Elden mener PST bør svare klienten.

– En del av ytringsdemokratiet er jo at PST må svare for kritiske bemerkninger også når de selv går ut i det sosiale offentlige rom. Jeg synes det er flott at Bhatti tar debatten åpent med PST i stedet for å skule på dem. Så får vi se om de greier å forsvare sine utspill om ham, sier Elden til Dagbladet.

Man kan lure på om PST forstår hva de har begitt seg ut på. Bernsen la ut en twitter om at Bhatti var pågrepet, og det var slik offentligheten ble informert. Denne saken er klaget inn for Spesialenheten for politisaker.

Kommunikasjonsmidlene er blitt våpen i en asymmetrisk krigføring, og man kan si at prinsippet fra rettssalen er vendt mot myndighetene: alt kan bli brukt mot deg.

Slakter PST – på PSTs egen side