Flere internasjonale nyhetsmedier melder i dag at ca. 20 terrorister er blitt drept i et amerikansk angrep mot Taliban-baser i Shaktoi-området nord i Pakistan, etter alt å dømme utført med de førerløse flyene av typen Predator, også kalt droner. Dette var det ellevte angrepet av denne typen etter et angrep på en CIA-base i Afghanistan den 30. desember, hvilket er en voldsom opptrapping i denne aktiviteten, som begynte for ca. to år siden.

De stadige amerikanske angrepene mot islamistbaser i en rekke land, i det siste også i Jemen, ser ut til å ha svekket Al Qaeda og andre terrorgrupper sterkt i de fattige og vanstyrte landene som normalt har fungert som terroristreir, en antagelse som styrkes av den senere tidens fravær av spektakulære terrorangrep organisert derfra. Det betyr trolig at strategiene for iverksettelse av terrorangrep mot Vesten, etterhvert får mer fokus på verving av ekstremister som allerede bor i de landene man ønsker å ramme.