Norske myndigheter forsøkte å tvangsutsende den 63 år gamle avdøde Døndu Tulum i mars 2008, men da politiet kom for å hente henne kollapset den da 60 år gamle kvinnen og ble øyeblikkelig lagt inn på Universitetssykehuset i Akershus. Flere leger mente at hun var altfor syk til å bli sendt ut av Norge.

Tulum kom til Norge – hvor fire av hennes barn er bosatt – fra Tyrkia i 2004, men fikk avslag på søknaden om asyl på humanitært grunnlag. Hun led da av Alzheimer og nyresvikt, og gikk regelmessig på elleve forskjellige medikamenter.

I dag blir hun etter all sannsynlighet skrevet ut fra Ahus etter kollapsen på mandag, og sønnen hennes frykter at hun kommer til å dø hvis hun blir sendt ut av Norge.

– Hun kan ikke bo alene, hun er jo en pleiepasient. Hun kan ikke ta medisiner selv, ikke lage mat selv, hun har jo Alzheimer, og hun er suicidal. Hun kommer til å ta livet sitt om hun blir sendt tilbake til hjemlandet, sier Kutluay Tulum.

I legeerklæringen fra Universitetssykehuset i Akershus het det at «hennes tilstand er slik at hun ikke kan tåle en transport til Tyrkia, selv med følge på flyet». Videre konkluderte legene med at Tulum ikke ville kunne klare seg i Tyrkia alene uten slektninger til å ta seg av henne.

I følge sønnen hennes gråter hun hele tiden i frykt for å bli hentet av politiet og bli sendt tilbake til Tyrkia.

Stortingsrepresentant for SV, Aktar Chaudry mener utlendingsnemda opererer på en inhuman måte.

Også bystyrepolitiker Mertefe Bartinlioglu (H) reagerer på behandlingen kvinnen har fått.

– Selv om lovverket ikke tillater opphold i Norge må man av og til og spesielt i dette tilfellet bruke skjønn når avgjørelser skal tas. Det er innlysende at hun ikke klarer seg selv hvis hun blir sendt tilbake til Tyrkia, sier Bartinlioglu som selv er fra Tyrkia.

– Nye opplysninger om helsetilstanden

Advokat Trine Beate Omland er sjokkert over behandlingen av kvinnen.

– Jeg har i dag sendt en omgjøringsanmodning på asylavslaget og en begjæring om utsatt iverksetting av utsendelse med nye opplysninger om en forverring av min klients helsetilstand, sier Omland.

I den fremkommer det blant annet at det er en suicidalfare og fare for ny akutt psykose, og at hun ikke er i stand til å ta vare på seg selv.

– Jeg forventer nå at UNE gir utsatt iverksetting øyeblikkelig, sier Omland.

Da Tulum kort etter avslaget på søknad om asyl fylte 60 år, sendte hun en ny søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI) om familiegjenforening.

Søndag fikk Døndu Tulum et illebefinnende og døde av hjertesvikt før ambulansepersonellet kom til stede. Kutluay Tulum beskylder nå AMK-sentralen og politiet i Oslo for drap på moren.

NRK: Forsøkt tvangssendt ut av landet