Feature

Link: Hedegaard- Trier 031

Lars Hedegaard er styreformann i The International Free Press Society, og var med å stifte det danske Trykkefrihedsselskabet. Han var i sin tid sjefredaktør i Information og stod til venstre politisk, men er i dag kritisk til venstresiden pga. dens unnfallenhet overfor islam. I dette intervjuet redegjør han for det han mener er islams tredje jihad mot Europa, som først og fremst utkjempes via innvandring. Via Snaphanen. (Se også Hedegaards svar på kritikk av intervjuet på Trykkefrihedsselskabets nettsider.)