Også i Danmark gjør 22/7 inntrykk. Danskene er sterkt berørt og tar grusomhetene inn over seg. De føler med nordmennene.

Terroren og drapene har også rystet den islam-kritiske fløy, hvis man skal kalle det det. Danmark har en gruppe mennesker som uttaler seg fritt på en måte som provoserer, men også gjør Danmark til et bedre land. Hvorfor? Fordi det gir andre mennesker rom til å tørre å mene noe. Det er faktisk en dynamikk her som nordmenn i posisjon velger å overse. I Sverige kan man ikke en gang forestille seg dens eksistens.

Men selv denne gruppe mennesker, som er sterkt forskjellig, er rystet, og aner at Behring Breiviks blodige verk kan bety trangere kår for ytringsfriheten.

Formann for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, er intervjuet av Information. Føler han det ikke beklemmende at massemorderen har sitert ham i sitt manifest?

Tre gange i sit såkaldte manifest refererer Anders Breivik til Lars Hedegaards kritik af islam. Men Hedegaard selv afviser, at hans tankegods kan have inspireret til massemordene.

»Han refererer også til Shakespeare, Platon, Winston Churchill og John Stuart Mill. Jeg synes, du skulle ringe til dem for at høre, om de føler sig ansvarlige for hans ugerning. Jeg er ikke herre over, hvem der refererer mig, og jeg har hverken sagt eller skrevet noget, der kan tages til indtægt for optøjer eller vold. Så der er ingen forbindelse.«

Også i en slik situasjon kan en danske svare med humor. Det er avvæpnende.

Hedegaard avviser forsøket på å fange ham i en høyreekstremistisk felle. Han nekter å godta premissene for debatten. Det er vanskeligere i Norge.

Nu er der tale om en højreekstremist bør man så ikke fordømme alle højreekstremister, som du jo i dit sarkastiske indlæg fordømmer muslimer?

»Jeg kender ikke nogen, der tilhører en ekstremistisk højrefløj. Hvis du mener folk, der kritiserer islam, kan jeg ikke se, at det har med højrefløj at gøre. Islam er højrefløj og en form for totalitarisme, og det er efter mine begreber det yderste højre. Og er der en forbindelse mellem islam og vold? Ja. Det er ikke alle muslimer, der ønsker eller benytter sig af vold, men det er ikke en overtrædelse af deres religion, hvis de gør det. Der er ikke noget, der indikerer, at Jesus skulle have opfordret sine disciple til at anvende vold tværtimod.«

Hedegaard: Jeg er ikke herre over, hvad folk refererer mig for