Nytt

Antall fremmedspråklige utgjør 40 prosent av elevene i grunnskolen i Oslo. Det opplyser Utdanningsetaten i Oslo.

Per 01.10.09 var det 21051 elever fra språklige minoriteter i grunnskolen av totalt 53120 elever. Elever fra språklige minoriteter utgjør dermed 40 % av elevmassen.

Det er et så høyt tall at de fleste nordmenn har vanskelig for å fatte det: det beyr at om ti år er 40 prosent av ungdommene i Oslo av fremmedkulturell bakgrunn, og litt lenger frem er de 40 prosent av byen. Nå rommer tallet mennesker med bakgrunn fra mange ulike land, men fellesnevner er at Oslo allerede er i ferd med å bli en helt annen by.

Et stort spørsmål er hvordan hovedstaden vil fungere i forhold til resten av landet. Oslo vil bli annerledesbyen, og samtidig skal den være hovedstad og makt- og kultursentrum for resten av landet. Hvordan vil det fungere?

Opplæring for minoritetsspråklige elever