Den mångfald som är gynnsam bygger på att man inte döljer något för varann. Annars blir det för svårt och individualismen blir ett sätt att dra sig undan.
Det är lika politiskt inkorrekt att säga «kristendomen har byggt upp vårt land». Ändå hävdar jag att vi alla, oavsett livsåskådning, åtnjuter en välfärd som grundar sig på det som Ansgar tog med sig hit på 800-talet.

Dessa kristna bröder kom till Sverige med andlig utveckling, skriv- och läskunnighet, medicinskt kunnande och sjukvård, med en människosyn som talade om alla likas värde, ja de byggde vägar och kyrkor och predikade om «Vite Krist» som satte punkt för blodiga offer till asagudarna. Dessa kristna värderingar vill jag fortsätta leva i. För detta ber jag inte om ursäkt.

Den nödvändiga religionskritiken

Helene Sturefelt partipolitiskt obunden präst i Svenska Kyrkan, Karlskrona.