Nytt

Det finnes en type norsk literalisme, en bokstavelig oppfatning av verden, som skreller vekk alle andre fortolkninger og kun konsentrerer seg om den som er rådende i Trangvik. Politisk kommentar (og tidligere politisk redaktør) i Bergens Tidende leverer et glimrende eksempel i en epistel om Danmark, som har hentet tittelen fra en Bjørneboe-roman om hvordan folk ble NS: Under ein hardare himmel.

Det finnes uhorvelig masse informasjon om Danmark, men alle nyanser er selvsagt forstyrrende. Kobbeltveits nostalgiske klagesang over Danmark er vestlandsutgaven av den svenske frilansjournalisten Lene Sundströms bok «Världens lyckligaste folk – en bok om Danmark».

Det er fristende å si at det er måter på dumskap. Men politisk dumskap er ikke som andre.

Kobbeltveits er pre: pre-1940, pre-9/11. Han tilhører Verden av igår, de som tror at George W. Bush sine år bare var en ond drøm. Desverre har denne drømmen manifestert seg i vårt blide naboland der den har grepet sinnene. Hvordan skal man forstå dette?

KVA ER DET SOM opptek danskane anno 2009? Kva er det debatten dreiar seg om?

Det handlar mest om innvandrarar. Om muslimar. Om ein skummel muslimsk konspirasjon, der islamistar frå Arabialand har lagt ein langsiktig plan for å overta Danmark. Islamisera Danmark. Gjera brutalt ende på dansk kultur og levesett.

«Danskheten», som er heilag for fleire enn Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, er i fare. Så danskane er – kort sagt – på vakt. Kvifor muslimane har valt seg ut Danmark, og ikkje til dømes Sverige eller Noreg, er rett nok litt vanskeleg å få greie på. Men slik er det.

Dansk Folkeparti – Danmarks svar på Framstegspartiet – er ikkje med i regjeringa. Det er ikkje nødvendig. For som støtteparti for regjeringa av Venstre og dei konservative er det DK-leiar Pia Kjærsgaard som set standarden for den politikken regjeringa fører.

Ho ser muslimske innvandrarar som fiende nummer ein. Nyleg slo partiet hennar til med ei heilsides annonse i dagspressa, der ein gigantisk moské – med sverd og sablar som aggressiv pynt – var plassert midt i København. Det såg, sant å seia, litt skummelt ut.

BAKGRUNNEN ER prosaisk nok: Det muslimske samfunnet i København har søkt om å få byggja ein ny moské i den danske hovudstaden. Ei kurant sak, skulle ein tru, for tomta var ledig og reguleringsmessig var det ingen problem.

Men i Danmark er det blitt eit heftig stridsspørsmål, fordi Dansk Folkeparti krev å få veta korleis moskéen skal finansierast. Kjernespørsmålet er om det kan tenkjast at deler av pengane til moskéen kjem frå Iran? Pia Kjærsgaard ser det i så fall som eit nytt prov for at muslimane planlegg å overta Danmark.

Dette kan kanskje høyrast ein smule aparte ut. Men ikkje i Danmark. Her blir Pia Kjærsgaards konspirasjonsteoriar, og regjeringas strenge innvandringspolitikk, vilt tiljubla av store deler av pressa. Jyllands-Posten har lenge hatt føringa. Men Berlingske Tidende og tabloidane, som kan vera svært tabloide, kappast om å gje ammunisjon til Pia Kjærsgaards kulesprøyte. 125-årsjubilerande Politiken er ei einsleg svale i ein tilsynelatande håplaus kamp for eit meir liberalt Danmark.

Det er vanskelig å vite om man skal ta en slik tekst alvorlig. Iran skal finansiere en moske på Nørrebro, er det noe å ta på vei for? Kun Politiken og Seidenfaden forsvarer det liberale Danmark? Er det mulig?

Det er noe selvgodt og stupid over Kobbeltveits tekst. Det handler selvsagt om oss selv: «Ingen grunn til panikk. Alarmen er falsk. Alle alarmer er falske, utløst av onde mennesker.»

Dette skrives av et velvoksent menneske med lang fartstid fra pressen i en av Norges seriøse aviser. Situasjonen er alvorlig, men Kobbeltveit velger å henge ut et helt folk. Ikke noe sted sniker det seg en tvil inn. Himmelen er hardere og den blir enda hardere takket være folk som Kobbeltveit.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også