Nytt

Libe Rieber-Mohn ble ikke innvandringsminister, hun ser heller ikke ut til å fortsette som statssekretær, ifølge Nationen. Det kan bety at Jens Stoltenberg lot en unik anledning gå fra seg til å få rett person på rett plass, hvis han ville ha en omlegging av asylpolitikken.

Libe Rieber-Mohn kjenner saksområdet, og var klar over den negative utviklingen. Hun ville kunnet håndtert en innstramming. Det var snakk om å opprette et eget innvandringsepartmenet. I stedet valgte Stoltenberg stikk motsatt kurs: å dele opp innvandring på tre departement: Arbeids- og inkluderingsdepartementet, hvor Rieber-Mohn har arbeidet, med Rigmor Aasrud som statsråd, barne- likestillings og inkluderingsdepartementet med Audun Lysebakken som sjef, og justisdepartementet.

Asylpolitikken er flyttet til Justis, mens Lysbakken skal ta seg av integrering.

Sunn fornuft tilsier at det er vanskelig å få til en helhetlig politikk når saksområdet fordeles på tre departement. Det kan være dette som får Libe Rieber-Mohn til å slutte. Ikke ble hun statsråd, og ansvaret for innvandring pulveriseres.

Organiseringen av saksfeltet tilsier at det skal bli svært vanskelig med noen tilstramming.