Sakset/Fra hofta

I kongeriket Norges Grunnlov kan man i § 4 lese følgende:

Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.

Under et besøk i en moské i Norges hovedstad lot det norske statsoverhodet følgende ord falle: «Jeg syns at kongen i Norge, med vår tradisjon, skal være kristen.» Hvilket jo burde være et fullstendig kurant utsagn, i og med at han ikke gjør annet enn å si at § 4 bør fortsette å gjelde, foruten å faktisk gjøre det samme paragraf pålegger ham idet han på denne måten «haandhæver og beskytter» statens religion.

Ikke desto mindre klarer en talsmann for det humane og etiske forbundet å karakterisere kongens uttalelse som «pinlig». Da kan man jo spørre seg hvilke andre paragrafer i Grunnloven talsmannen finner «pinlige»? For det skulle vel aldri være kristendomsallergien deres som har utbrudd igjen?