Gjesteskribent

Av RALF PITTELKOW

Ulrich Vogel, sognepræst gennem 17 år ved Tingbjerg Kirke i København, har fået nok. Han har været udsat for chikane, hærværk og trusler, der tilsyneladende kommer fra bander af unge indvandrere. En brosten gennem ruden, møbler sprættet op, computere stjålet. Nu er han sygemeldt, og han flytter fra Tingbjerg.

Lignende problemer kendes i et andet indvandrertungt område, Gellerup i Århus. Gellerup Kirke har stået model til flere indbrud, en ildspåsættelse og et voldeligt angreb på en præst. På et tidspunkt valgte man at hyre et vagtværn med indvandrerbaggrund.

I Vollsmose i Odense oplever man også angreb på mennesker og institutioner, der repræsenterer noget dansk. «Omvendt racisme» bliver det kaldt af politibetjent Kim Thyssen, der har ti års erfaring fra Bøgeparken i Vollsmose (interview i Politiforbundets blad).

Politiet er blevet beskudt og angrebet på anden vis. Bag de direkte angreb står små grupper, men de øvrige beboere holder hånden over dem.

Også almindelige danskere rammes. Ifølge Thyssen har danske børn problemer med at lege i sandkassen, det er danskernes biler, der stikkes i brand, det er danskernes lejligheder, der rammes af indbrud, det er danskerne, der udsættes for gaderøverier og bliver beskudt med luftgeværer.

Her er tale om opløsningstendenser i samfundet. Muslimske parallelsamfund udvikler sig så ekstremt, at det ender i direkte aggression mod resten af samfundet. Jævnligt ser man også angreb på brandmænd og ambulancefolk.

I Danmark er denne udvikling dog ikke så langt som i flere andre lande. Specielt slår opløsningstendenserne igennem i lande, hvor en politisk korrekt elite har kastet deres samfund ud i multikulturelle eksperimenter. Sverige er et skrækeksempel.

Sverige bliver et stadig mere etnisk segregeret (opsplittet) samfund med voldsproblemer, som er ude af kontrol. I slutningen af august og begyndelsen af september forekom næsten dagligt hærgende ungdomsgrupper, der påsatte brande og angreb politi, vagtfolk, brandmænd og andre med stenkast og lignende.

Den sociale opløsning har givet Sverige den tvivlsomme ære at være et af EU’s mest voldskriminelle samfund. I 2008 anmeldtes 2.466 tilfælde af mordbrand og grov mordbrand. Man har europæisk rekord i anmeldte voldtægter – niveauet ligger langt højere end i Danmark.

Stadig flere svenskere drømmer nu om at isolere sig i indhegnede og sikrede boligområder – i USA kaldet «gated communities». Ifølge en undersøgelse med titlen «BoTrender08» vil hver tredje svensker gerne bo sådan.

De politisk korrekte i Sverige har en standardforklaring på nogle indvandrergruppers store overkriminalitet og den sociale opløsning: Det er samfundets skyld. Man er racist, hvis man siger, at en del muslimer medbringer en kulturel bagage, som giver ekstraordinære vanskeligheder med at integrere dem, når de er mange.

Men hvis problemerne simpelt hen skyldes samfundets dårlige behandling af indvandrere, så må Sverige jo behandle sine indvandrere langt dårligere end Danmark, eftersom problemerne er større i Sverige.

Denne simple logik vil man dog ikke finde i den svenske debat. Tværtimod bliver den svenske elites kritik af dansk udlændingepolitik stadig mere skinger og primitiv i takt med det voksende svenske morads og elitens øgede frygt for folkelige reaktioner som i Danmark. Seneste eksempel var et svensk tv-program om «racismen» i Danmark, som TV2 viste i den forgangne uge.

Sverige viser stadig klarere, hvor galt elitens multikulturelle eksperimenter kan gå.

Opprinnelig trykket og lagt ut i Jyllands-Posten.

Gjengitt med velvillig tillatelse av forfatteren.

Les også

-
-
-
-
-
-