Da politiet gikk inn og hentet ut utviste irakiske asylsøkere ble det protestert mot «krenkelsen» av kirkerommet. Nå er en prest i den danske folkekirke fordrevet fra sitt hjem og embete. Det vekker ingen reaksjoner fra de miljøene som var mot politiets aksjon mot irakerne.

Sognprest Ulrich Vogel er regelrett terrorisert vekk, fra sin egen menighet. Øvrighetspersoner strever med å forklare at det ikke har noe med hans kristne tro og virke å gjøre. Det handler om de unges opposisjon og hat mot autoriteter. Men det er bare det at en prest er en annen slags autoritet enn en politimann eller brannmann. Han står for visse verdier, og trakasseringen av presten blir også et angrep på disse verdiene.

Det ligger et budskap i angrepene på prest Vogel som er tungt å svelge. Man later i stedet som om man ikke ser det.

Fordrivelsen av en prest er også et angrep på tros- og ytringsfriheten. Det er et uttrykk for den spesielle voldskulturen, som lever av og ved frykt. Hver gang noen gir opp og drar, faller en skanse.

Prestens kapitulasjon er således et alvorlig nederlag for hele det sivile samfunn.

Fra lederen i Kristelig Dagblad:

Det kunne have været så godt. Den åbne og moderne Tingbjerg Kirke er placeret centralt i hjertet af den berømte arkitekt Steen Eiler Rasmussens stort tænkte bydel i København, som igen er omgivet af fine rekreative og grønne områder. Aktiviteter i kirken er der også mange af fra familiemiddage over musikalske tilbud til aktiviteter for unge og mange typer af socialt arbejde. Sognepræst gennem 18 år Ulrich Vogel har vist stor forståelse for og søgt dialog med kvarterets mange muslimske indbyggere, og i kirkens egne udgivelser har han beskrevet, hvordan tro, håb og kærlighed har været og er hans motto. Det hele kunne altså have været et mønstereksempel på en dansk sognekirke og en afholdt præst, som får kultur og folkelighed til at gå op i en højere enhed. Men virkeligheden er desværre en anden. Folkekirken i Tingbjerg er blevet kastet ud i en dyb krise, efter at præsten som følge af flere års oplevelser med hærværk og personlig chikane har valgt helt at forlade området, mens mange medlemmer af det lovligt og demokratisk valgte menighedsråd nu end ikke tør udtale sig med navns nævnelse af frygt for hævn-aktioner.

Det, der især gør situationen i Tingbjerg til en skandale, er, at myndighederne i praksis nærmest har givet op. Årtiers indsats med samarbejde mellem politi, kommune, skole og andre myndigheder har slået fejl. Og ingen aner reelt, hvad der kan bringe situationen under kontrol. En uheldig blanding af høj arbejdsløshed, mange utilpassede unge, problemer med misbrug samt en stor andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk har ført til kaotiske tilstande og en helt forkastelig modstand mod stort set alle autoriteter. Den manglende respekt har ramt alt fra skole til politi og nu altså også stedets fredsommelige folkekirke. Folkekirken er de fleste steder i landet flertallets kirke og samlingspunkt i lokalmiljøet. I Tingbjerg fremstår kirken, som er blevet truet til tavshed, og præsten, der brutalt er kastet ud i en personlig tragedie, nu som sindbilledet på, hvordan det danske samfund er trængt ud på sidelinjen, mens en kriminel og retsløs subkultur i praksis har overtaget magten.

Det er muligt, at eksperterne har ret, når de siger, at det, der er sket, ikke skyldes de unges overvejende muslimske baggrund. Men det er kun en ringe trøst for præsten og alle de andre ramte fra området. For dem er problemerne nemlig både reelle og virkelige, uanset hvad årsagen er. I sagen om irakerne fra Brorsons Kirke efterlyste flere respekt for kirkens rum. I sagen fra Tingbjerg efterlyses nu ægte respekt for mennesker. For Danmark bør ikke acceptere subkulturer, der med vold og trusler uden respekt for andre mennesker gør sig selv til ulovlige, lokale autoriteter. mth

SKANDALEN I TINGBJERG

Trusselkulturen:

Ole Wind, sekretariatschef i Landsforeningen af Menighedsråd, kender ikke til lignende tilfælde, hvor en præst er blevet chikaneret som Ulrich Vogel. Til gengæld vurderer lektor og sociolog Michael Hviid Jacobsen fra Aalborg Universitet, at præsten blot er endnu et tilfælde i rækken af offentlige personer, der bliver chikaneret.

– Der er masser af sager, hvor folk, der bestrider offentlige erhverv eller ytrer sig i medierne oplever chikanerier, der går over i trusler om vold eller hærværk på deres ejendom. På den måde er sagen ikke enkeltstående, siger han.

Men udviklingen vækker bekymring hos Michael Hviid Jacobsen.

– Det er det åbne samfunds fjender, der gør dette her. Uanset hvad årsagen er. De, der gør det, er nogen, der har opfattelsen af, at man kan true sig til tavshed. Og det er jo i almindelighed demokratiets værste fjende, siger han.


Folkekirken i Tingbjerg offer for fejlslagen integration