Kunstverk

transfiguration.jpg

Giovanni Bellini (Venezia, ca. 1430-1516)
Kristi forklarelse (tempera og olje på tre, 143 x 68 cm, ca. 1465)
Museo Correr, Venezia

Kristi forklarelse eller transfigurasjon, dvs. øyeblikket hvor Jesu guddommelige natur ble åpenbart for tre av disiplene, er omtalt i de tre synoptiske evangelier. Minnet om dette har stått sentralt hos østkirken siden år 400, mens vestkirken begynte å markere det omlag tusen år senere. I Den norske kirke har Kristi forklarelsesdag siden 1978 vært en del av det liturgiske året. Forklarelsen sies å ha funnet sted på Tabor-fjellet mellom Nasaret og Genesaretsjøen, som av denne grunn er blitt et viktig pilgrimsmål. Temaet har…

også inspirert Rafael, Fra Angelico og Duccio di Buoninsegna. Og midt på den høyre tredjedelen av Kjellaug Norsjøs ikon i Konnerud kirke i Drammen, ses Kristus i samme situasjon, dog uten de andre personene evangeliet nevner.

Hos Matteus i det 17. kapittel står følgende:

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. 2 Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og samtalte med ham. 4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» 5 Ennå mens han talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» 6 Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. 7 Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og frykt ikke!» 8 Og da de løftet blikket, så de ingen uten Jesus alene. 9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet, før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.»