Kunstbilde

Alexandr_Ivanov_015

Aleksandr Andrejevitsj Ivanov (1806-1858)

Skisse, vannfarger på papir, opplysninger om mål og samling dessverre ikke tilgjengelig.

Ivanovs best kjente bilder har bibelske motiver, som Jesus viser seg for folket (1837-57) , og Hold meg ikke tilbake (1835). Han utførte også en stor mengde skisser, både med oljefarger, og som her, i vannfarger. Hans store malerier er holdt i en streng, neoklassisk stil, men i skissene viser han ofte en større frihet, som av og til kan nærme seg det impresjonistiske.

I dette bildet er motivet hentet fra de synoptiske evangeliers beretninger om Jesu forklarelse (ikke nevnt i Johannes-evangeliet), her etter Marcus niende kapitel, vers 2-7 (DNB 1930)

Og seks dager derefter tok Jesus med sig Peter og Jakob og Johannes og førte dem avsides op på et høit fjell for sig selv alene. Og han blev forklaret for deres øine, og hans klær blev skinnende, aldeles hvite, så ingen bleker på jorden kan gjøre klær så hvite. Og Elias viste sig for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus. Og Peter tok til orde og sa til Jesus: Rabbi! det er godt at vi er her; la oss gjøre tre boliger, en til dig, og en til Moses, og en til Elias! Han visste ikke hvad han skulde si; for de blev meget forferdet. Og en sky kom og overskygget dem, og det kom en røst ut av skyen: Dette er min Sønn, den elskede; hør ham!

De gjengitte personer er etter alt å dømme, ut fra tradisjonell ikonografi – fra venstre mot høyre Elias, Moses (med et ansikt som stråler, som i Annen Mosebok), Jesus (strålende, i hvitt), Peter (blått og gult), Johannes (rødt og grønt) og Jakob.

Les også

-
-
-
-

Les også