Lone Nørgaard har et innlegg i Information som vekker sterke følelser. Men temaet hun tar opp er påtrengende, og vil bli stilt, uansett hvor sterkt noen blir provosert: det heter at vi må ha innvandring for å holde hjulene igang. Stemmer det? Er innvandringen bærekraftig? Spørsmålet lar seg ikke avvise, selv om det er politisk ubekvemt.

Svaret synes å være at det er forskjell på gruppene. På NRK ble det sist uke sagt at norsk økonomi er helt avhengig av fortsatt innvandring, men eksemplene som ble gitt var polakker og svensker. Det er snart de to grupper som bygger og betjener landet. Men hva med de andre gruppene? Polakkenes og svenskenes arbeidsinnsats setter de andres i relifeff.

Et interessant spørgsmål er: Hvad koster indvandringen egentligt? Eftersom mange statistikker ikke oplyser om religion og etnisk oprindelse, er det vanskeligt at få klare svar.

Så hvem har egentligt ret? Dansk Industri (DI) som den 7. juli fremlagde analysen, at havde det ikke været for indvandrerne, ville Danmark have oplevet en markant grænse for økonomisk vækst og velstand i det nye årtusind? Eller Velfærdskommissionen, som nåede frem til, at indvandrerne fra ikke-vestlige lande er godt tre gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne, og en total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040 (refereret i Børsen den 1. december 2005). Ifølge beregninger foretaget af den uafhængige institution Dream for Cepos er indvandringens pris til Danmark, at indvandringen fra mindre udviklede lande (Irak, Somalia, Tyrkiet, Marokko, Pakistan, Libanon, Afghanistan osv.) har været en kæmpe underskudsforretning. Dream når frem til, at der for fremtidige generationer af borgere i Danmark må ventes negative nettobidrag til de offentlige finanser for tre ud af fire indvandrergrupper. For indvandrere fra mindre udviklede lande lyder det negative nettobidrag på 29.600 kroner pr. år. For efterkommere fra mindre udviklede er tallet 29.000 kroner pr. år.
Seks tiltag

Det er vel egentligt ikke så svært at forstå, hvorfor store grupper af indvandrere er så dyre for samfundet. Her kommer i uprioriteret rækkefølge, hvad der bliver brugt skattekroner på: kontanthjælp, Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen, specialundervisning, sprogskoler, domstolene, der behandler separationer, skilsmisser, faderskabssager og andre civile sager, domstolene, der behandler straffesager, involverer beneficeret advokat samt anklager, advokater, der har sager med f.eks. familiesammenføring, hvor der gives retshjælp, børnekidnapningssager, socialforvaltningerne, læger, hospitalssenge, krisecentre, kriminelle, tolke, danskkurser, handicappede og integrationskonsulenter.

Når det snakkes om danske tilstander i debatten, er det i høy grad motstanderne av kritikk som står for den. Noen av innleggene mot Nørgaard slår an denne tonen:

Til Lone Nørgaard

Din økonomiske analyse er pænt sagt utiltalende,
dit menneskesyn horribelt – og hvorfor har du forøvrigt gemt dit forslag om aktiv dødshjælp til indvandrere fra ikke vestlige lande under punkt 6????
..
I betragtning at hun starter med at sige at man ikke ved hvad det koster er det nogle meget håndfaste (og dyb usympatiske)konklusioner hun kommer med en slags dansk ‘endlösung’
.Desuden savner jeg en bereginng af hvad indvandringen bidrager med økonomisk som jo Dansk Industri påpeger.
Hendes argumentation hænger jo ikke sammen. Første påstår hun at indvandring koster det dansk samfund dyrt og derfter argumenterer hun for at et stop for indvandring vil betyde indskræn
..
Lone Nørgaard er et fremtrædende medlem af Giordano Bruno Selskabet, og en af hovedkræfterne bag koordineringen af de mange aktiviteter, i form af kampagner, artikler, karaktermord og meget andet, der hovedsageligt er rettet mod muslimer i Danmark.

Lone Nørgaard er også tilknyttet Jyllandspesten, ligesom så mange andre af de ledende personer tilknyttet Giordano Bruno Selskabet og deres søster-organisationer – Trykkefrihedsselskabet, Kvinder for Frihed, Dansk Front, Den Danske Forening, Dansk Folkeparti med desværre mange flere.

Indvandring dræner statskassen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂