Nytt

Samarbeidet mellom Italia og Libya om avvisning av ulovlige innvandrere til Italia, begynte å fungere i mai. Siden da har båttrafikken i retning italiensk territorium avtatt betydelig, og de illegale ilandstigningene er redusert til omlag en tiendedel av det de var. I går ble det gjort et nytt mislykket forsøk, da en gummibåt på vei fra Libya med kurs mot Sicilia med 75 mennesker fra Afrikas horn ombord, ble avskåret av et maltesisk og et italiensk grensepolitifartøy i internasjonalt farvann, for siden å eskorteres tilbake til Libya.

Det hele skjedde omtrent samtidig med at Berlusconi var i Tripoli for å legge ned grunnsteinen til den nye motorveien langs kysten av Nord-Afrika som Italia har forpliktet seg til å bygge i henhold til den såkalte vennskapspakten med Libya.

Italias harde linje fortsetter altså, også etter ulykkestragedien for snart to uker siden, hvor flere titalls personer på vei fra Libya i gummibåt skal ha druknet. Dette har fått EU-kommisjonen til å be landet formelt om en forklaring, idet den understreker at ethvert menneske har rett til å be om flyktningestatus eller internasjonal beskyttelse, foruten å minne om at prinsippet om ikke-avvisning innebærer at statene må avstå fra å sende en person til et land hvor vedkommende løper risiko for å bli utsatt for tortur eller på annen måte bli nedverdigende eller inhumant behandlet.

Anmodningen fra EU må sies å være nokså dempet, idet den faktisk åpner for at Italias avvisning er legitim så lenge Libya behandler menneskene det dreier seg om anstendig. Reaksjonen fra den italienske venstrehøvdingen Fassino er også forbausende mild, og han sier at det ikke er noen motsetning mellom å avvise illegale immigranter og å forsikre seg om at retten til beskyttelse mot politisk forfølgelse ikke krenkes.