Interlude

Det er ikke nødvendig å gå over bekken etter vann, eller i dette tilfellet å reise ut i verden etter sopraner. Vår egen Marita Sølberg har stemme så det holder. En så lyrisk røst har naturligvis et noe begrenset rollerepertoar, men kvalitet er viktigere enn kvantitet. Her hører vi henne i en enkel og uanstrengt tolkning av «Et incarnatus est» fra Mozarts messe i c-moll. Jeg er ikke helt sikker, men tror opptaket stammer fra en konsert i Oslo Domkirke i 2006 med Oslo-filharmonien under ledelse av Arvid Engegård.