Nytt

Kongos rettsapparat er åpenbart svært dyrt i drift: i følge Dagbladet er erstatningskravene mot staten Norge og de tilalte nå oppe i 500 milliarder dollar – 3038 milliarder norske kroner. Til sammenligning er det norske oljefondet på 2385 milliarder kroner, og Kongos brutto nasjonalprodukt er på 127 milliarder kroner.

Fordi de tiltalte Tjostolv Moland og Joshua French har vært i garden, mener imidlertid Kongos statsadvokat Jean Nakombo Mandjo at spionasjeanklagene mer eller mindre er bevist, og at det befinner seg mange norske spioner i Kongo:

Siden Norge har benyttet de tiltalte i sin kongelige vaktgarde, er tilknytningen til Norge åpenbar, sier Mandjo.

15.38: – De tiltalte er ikke alene om spionasje. Side de nekter å oppgi navn på de andre, vet vi at det er mange, hevder advokaten.

Mandjo fortsetter:

– Alt utstyret nordmennene hadde med seg, var gitt dem fra staten Norge. Vi vet ikke hvor mange våpen de hadde med seg. De kan ha distribuert flere rundt i landet.

15.13: Advokaten som representerer staten, Jean Nakombo Mandjo, skal nå komme med sitt krav. Han redegjør for den norske statens oppbygning, før han kommer til sin påstand: De to soldatene i den norske kongens vaktgarde kom til Kongo for å spionere for Norge.

Den angivelige tilknytningen rettferdiggjør i følge Mandjo Kongos krav om 3038 milliarder kroner fra den norske stat.

De private erstatningskravene som er fremmet mot Moland og French under rettssaken i Kongo er også mange og varierte:

2 millioner dollar per mindreårig barn til enken etter den drepte Abedi Kasongo og 3 millioner dollar til de av Kasongos barn som er voksne. Totalt blir dette 12 millioner dollar til de nærmeste etterlatte.

5 millioner til avdødes øvrige familie.

3 millioner dollar til Kasongos fagforeningsleder fordi «han måtte se et medlem forsvinne på en slik grotesk måte.

10 millioner dollar til hver av de to som har vitnet om at Moland og French var involvert i spionasje for Norge.

Bilutleieren krever en million dollar grunnet tapet av den drepte sjåføren Kasongo, erstatning for ny motor i bilen, samt 400 doller per dag for bilen siden drapet skjedde til den blir levert tilbake. Disse kostnadene utgjør i dag rundt 45.000 dollar.

Samlet er erstatningskravene mot de tiltalte alene oppe i 250 millioner norske kroner.

Leder for den sivile part, advokat Batonier Alauwa Lobela, viser først til tidligere dommer og rettspraksis før han legger frem erstatningskravet mot Norge:

– Jeg henviser til internasjonal lov og rett, og trekker paralleller til Lockerbie-katastrofen i 1988, der et Pan Am-fly styrtet [270 drepte. Min anm.]. En libyier ble fengslet etter, og han måtte betale 270 millioner dollar i erstatning, hevder han.

Han trekker også paralleller til sabotasjon mot et UTA-fly i Tsjad i 1989 [Franske UTA Flight 722 var på vei fra Kongo til Paris da en bombe eksploderte ombord. 171 drepte. Flere offisielle representanter for Libya ble dømt skyldige in absentia i terroristhandlingen. Min anm.], der det ble fremmet erstatningskrav på seks milliarder dollar, hevder han.

– Jeg ønsker at dommeren skal sammenlikne med disse sakene.

Men for de som skulle tro det, så er det ikke penger som er det viktigste for advokatene som representerer staten Kongo:

Det er likevel ikke pengene som er det viktigste, sier Lobela.

– Penger kan skape velvære og velstand, men kan ikke tørke bort tårene som er grått.

I fjor økte Norge den humanitære bistanden til Kongo med 15 millioner til totalt 94 millioner kroner.

Dagbladet: Staten Kongo krever 3038 milliarder kroner fra Norge og de tiltalte

NB: Det later til å herske en viss forvirring over det konkrete beløpet: Dagbladet skriver 3038 milliarder, VG skriver 3029, og selv fikk jeg forskjellige resultat (hhv 3025 og 3038) på samme valutakalkulator da jeg først regnet ut beløpet fra USD til NOK og så fra NOK til USD. Det eneste det ser ut til å være full enighet om på dagens nettaviser og blogger er at Kongos svimlende krav er på over 3000 milliarder.