Gjesteskribent

Stem rødgrønt, sier Roar Flåthen til LO-medlemmene. Han burde bedt dem stemme på kommunistpartiet Rødt.

Av Elin Ørjasæter

Landsorganisasjonen LO, med sine 870 000 medlemmer har gjort tradisjon av å sende en rekke spørsmål til alle partier. Spørsmålene er utarbeidet etter forslag fra tillitsvalgte, og handler for det meste om arbeidstakerrettigheter.

Tanken bak er at man på grunnlag av svarene skal råde medlemmene om hva de skal stemme. Se spørsmålene og alle svarene her.

Men hvordan i all verden kan Flåthen gå ut og anbefale AP når han leser svarene? Etter svarene å dømme er det nemlig minipartiet Rødt som burde fått alle LO-stemmene.

Journalisten Thomas Vermes i ABCnyheter har gjennomgått undersøkelsen, og konkluderer med at Arbeiderpartiet svarer ganske så omtrentelig på mye. Partiet Rødt derimot, svarer kontant positivt på alt det som gagner LOs medlemmer.

Flåthen trekker fram sykelønn som et av de områdene partiene svarer svært forskjellig. Han prøver dermed å piske opp en dramatisk storm i et vannglass.

Det er nemlig ingen av partiene som ønsker å redusere sykelønnsordningen. Litt ulike formuleringer i graden av garantier er det eneste som skiller dem.

Det er i det hele tatt så unison enighet om arbeidstakerrettigheter i dette landet at LOs forsøk på å lage skremmebilder (Høyre og Fremskrittspartiet) bare blir patetiske.

Men når nå LO insisterer på å lete etter forskjeller med lupe og deretter blåse dem opp, så burde de ta konsekvensen av de forskjellene de tross alt finner. Det gjør de ikke.

For de hadde det måttet anbefale å stemme på Rødt, minipartiet med røtter i RV og før det igjen: AKP-ml. Les Hege Ulsteins beskrivelse av partiet her.

Nei, Stoltenberg og Flåthen figurerer nå sammen i skjønn harmoni. Rett etter Flåthens råd om rødgrønn stemme lanserte de to strategien for et «mer anstendig arbeidsliv».

Og her er det fullt av flotte, men uforpliktende formuleringer. Foreksempel om likelønn: «Vi har som mål i kommende oppgjør å heve kvinnelønn og lavlønn.» Og vi vil «arbeide for å finne løsninger som har som mål å avskaffe ufrivillig deltidsarbeid i offentlige virksomheter.»

Begge saker er gode og gamle kampsaker for LO. Og saker der det ikke har hjulpet noe særlig å ha AP i regjering.

For oss som vil ha mindre fagforeningsmakt i arbeidslivet og ikke mer, er det selvfølgelig strålende at Flåthen er så lett å blidgjøre med store ord. Og at han ikke tar konsekvensen av hvem som svarer i LOs interesse.

For LOs medlemmer burde det fortone seg anderledes. Flåthens siste krumspring viser bare enda tydeligere at han er mer lojal mot Arbeiderpartiet enn mot sine egne medlemmer.

Elin Ørjasæter er fast kommentator hos E24. Artikkelen «Styrer unna innvandring» ble publisert første gang i E24 16. august 2009, og er gjengitt i sin helhet med forfatterens vennlige tillatelse.