Sakset/Fra hofta

Journalist i Klassekampen Martin Grüner Larsen tar for seg Aslak Nores kommentar om folks innebygde jukseradar, som Arbeiderpartiet en gang hadde, men ser ut til å ha mistet. Larsen kaller dette legitimering av irrasjonalitet.

Det er hans betegnelse på Nores forsøk på å påpeke at Arbeiderpartiet er ved å miste grepet. Det er selve forsøket på å beskrive virkeligheten som Larsen kaller «irrasjonalitet». Selv stoler han mer på SSB som kan fortelle at krimininaliteten er den laveste på 14 år.

Det er morsomt å følge argumentsjonen:

Det vi snakker om her, er altså irrasjonelle impulser som får gripe inn i vårt politiske liv. Kanskje vi til og med, i den Dagbladske kulturkjempende ånd, kan lokalisere det i en biologisk impuls som identifiserer det fremmede med fare? Uansett så virker det som om Nore prøver å gjøre denne impulsen like sosialdemokratisk som idealtid. Han argumenterer for at irrasjonalitet er menneskets natur. Det er en litt tynn argumentasjon:

……..

Hvorfor vil man trekke inn overtro og magefølelse i samfunnsordningen når man har SSB? Følelsene og verdiene våre styrer hva som er viktig for oss, men de forteller oss ikke hva fakta er. Der må vi ty til den vitenskapelige metoden, og så heller kjempe retorisk om verdiene.

At Larsen setter SSBs «fakta» opp mot virkeligheten er illustrerende og ikke så lite morsomt, for dermed setter han akkurat fingeren på SSBs rolle.

Legitimering av irrasjonalitet