Nytt

Fremskrittspartiet har fått mye pepper av Kultur-Norge, men SV og Venstre går inn for fildeling, noe som virkelig vil utradere kunstnernes livsgrunnlag. Bjarne Buset i Gyldendal sier til Klassekampen at de to partiene er farligere for kulturen enn Frp.

Frp forbindes med populisme, men SV og Venstre slipper unna, selv om deres omfavnelse av fildelingskulturen er populisme i praksis.

Leder i Norsk forening for komponister og tekstforfattere Ragnar Bjerkreim, tar støtten til fildeling så alvorlig at han går inn for boikott av SV og V ved høstens valg.

SV og Venstre ønsker å være hippe, på parti med ungdommen. De vil øse penger ut over kulturlivet, men de to posisjonene er uforenlige. Realisert vil det bety statslønnede kunstnere, helt avhengig av staten, som opptrer i store monumentalbygg, også eid av staten. Hva slags kulturliv blir det?

– Partiene mener vi må ha en diskusjon om dette, og det er jeg enig i. Men jo mer Venstres Trine Skei Grande diskuterer og forklarer hva hun mener, jo reddere blir jeg, sier han.

Støtter piratene

Han mener konsekvensen av Skei Grandes ståsted er at mellomleddene i kulturen får ekstremt vanskelige kår.

– Sånn sett slutter hun seg til piratene, som sier det bare er en fordel om de fordyrende mellomleddene dør. Der mener jeg de tar grundig feil, og det har jeg inntrykk av at de fleste forfattere, musikere og artister forstår. Arbeidet som gjøres i mellomleddene har en verdi, sier han.

En definisjon på populisme er at man appellerer til instinkter mot bedre vitende. Ungdom som vokser opp med fildeling forstår ikke konsekvensene for kunstnere, men det gjør politikere som Trine Skei Grande.

– SV og Venstre er farligere enn Frp