Nytt

Italienske rikspolitikere til høyre og til venstre har lenge vært splittet på velkjent vis i innvandringsspørsmål, selv om skottene mellom dem ikke er like vanntette som før. I lokalpolitikken ser det derimot ut til at rollene et stykke på vei er blitt byttet om. For i den siste tiden har en del lokaladministrasjoner utgått fra venstresiden begynt å tilby legale innvandrere penger for å forlate deres territorier under løfte om ikke å vende tilbake.

I provinsen Rovigo i landets nordøstlige hjørne har myndighetene etter forslag fra provinsrådkvinnen for innvandringsssaker Giovanna Pineda – forøvrig fra kommunistpartiet Rifondazione – nylig bevilget et moderat pengebeløp til repatrieringsformål. Og et titalls marokkanere har allerede tatt kontakt i den forbindelse. Pineda sier til Corriere della Sera at det «først og fremst dreier seg om ugifte, marokkanske menn i prekære livssituasjoner, som står i fare for å bli fremtidige kriminelle».

I Vicenza, ikke langt unna, har byens venstreadministrasjon i løpet av noen år repatriert 75 personer, herunder også barnefamilier som har bedt om hjelp til å vende hjem etter å ha innsett at de ikke har noen fremtid i Italia.

Kritikken av disse ordningene kommer ikke fra venstrekolleger, men derimot fra den katolske veldedighetsorganisasjonen Caritas, hvis talsmenn understreker at man ikke bør behandle mennesker som om de var handelsvarer.