Det vi er vitne til i Iran får ringvirkninger langt ut over landet selv: Det er selve ideen om at Guds lov står over demokratiet som rystes i grunnvollene. Ayatollah Khomeini ville bygge en islamistisk stat. Etter 30 år vakler den. Kjernen i Khomeinis revolusjon er gudsstaten. Derfor kunne ikke Den øverste leder velges av […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.