Hvis Jens Stoltenberg var like svak bak lukkede dører som han var overfor pressen, kommer neppe Telenor til å se sine Vimpelcom-aksjer igjen. Kan Stoltenberg virkelig ha sagt at saken må løses innenfor loven og at det er en sak mellom to forretningspartner, når all erfaring viser at det ikke eksisterer noen lov og rett i Russland. Det er den sterkestes lov som gjelder.

Når Vladimir Putin spiller fornærmet fordi han blir spurt om korrupsjon i rettsvesenet, så lover det svært dårlig.

Det har vært spekulert i om Norge vil sette hardt mot hardt i saken og legge andre viktige samarbeid på is, for å presse gjennom en løsning i Telenors favør. Det avviste Stoltenberg blankt i dag.

– Dette er en strid mellom to forretningsparter og de har styrer som kan si hva som er best å gjøre, det er ikke statens oppgave, utdyper han overfor Dagbladet.

Ingen garantier fra Putin
Putin kom ikke med noen garantier under pressekonferansen og Stoltenberg kunne heller ikke slå fast at faren nå er over.

– I denne saken er vi derfor helt uavhengige og nøytrale. Vår oppgave er å sikre at dette foregår innenfor rammene av loven, sier Putin.

Dermed henger fremdeles trusselen om tvangssalg av aksjer til en verdi på svimlende 11,6 milliarder kroner kroner over hodet på Telenor, der staten selv er største eier med 54 prosent.

– Det var viktig for meg å gå grundig gjennom og argumentere for de norske synspunktene, sier Stoltenberg.

Stoltenbergs ord er motstridende. Hvis han gikk grundig gjennom de norske argumentene og synspunktene så har han nettopp ikke overlatt saken til partene. Han burde selvfølgelig ha gjort det klinkende klart at saken direkte berører forholdet mellom Russland og Norge, både pga verdienes størrelse og fordi staten er storaksjonær i Telenor. Stoltenberg kan ikke late som om regjeringen ikke er involvert, når den er involvert. Det vil bli oppfattet som et svakhetstegn. Stoltenberg har det med å opptre svakt.

Denne saken omfattes med internasjonal interesse. Document spurte idag professor Edward Lucas om Stoltenbergs besøk hos Putin, og han sa bare: «Telenor». Lucas sa det vil være galskap å gå inn i Shtokman uten eiendeler, hvis Telenor overkjøres. Et tap overfor Alfagruppen vil påføre norske interesser et stort prestisjetap, mente han.


– Vi er uavhengige og nøytrale

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂