Nytt

Analytikere frykter at en borgerkrig er nært forestående i Jemen, og advarer om at landet står foran en totalkollaps. Voldelige sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstanter mot den sittende regjeringen, piratvirksomhet og korrupsjon er faktorer som kan føre til Jemens sammenbrudd.

I tillegg er Jemen i ferd med å gå tom for ferskt drikkevann. Årsaken til dette er at landets befolkning har fordoblet seg fra 11 til 22 millioner siden 1978. Demografiske analyser viser at folketallet kan nærme seg 40 millioner i løpet av de neste 20 årene, mens landet i følge vanneksperter ikke har mer nedbør enn at det rekker til drikkevann til 2 millioner mennesker.

Jemen sliter også med alvorlige økonomiske problemer, som er blitt forsterket av fallet i oljeprisen. Kalkyler viser for øvrig at det er stor sannsynlighet for at Jemen vil gå tom for eksportolje i løpet av de neste 10 årene.

I den senere tid er det blitt avdekket terrorceller i flere regioner, og det er nå frykt for at al-Qaida skal få fotfeste i landet.

Søndag ble tre mennesker drept i sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter som protesterer mot den sittende regjeringen med president Ali Abdullah Saleh i spissen.

Dette er den siste av en lang rekke sammenstøt og angrep som har kostet flere hundre menneskeliv det siste året. Til tross for amerikansk press om å roe situasjonen, lar ikke urolighetene seg stoppe.

Det kommer nå frem at Jemen kan være i ferd å nærme seg et sammenbrudd. Allerede i fjor konkluderte instituttet for utenriks- og sikkerhetspolitikk i Düsseldorf med at en totalkollaps kan være like om hjørnet. Denne har gjort grobunn for en rekke andre internasjonale rapporter som støtter frykten.

Les hele den tyske rapporten her

Mye av kritikken går mot presidenten og hans måte å styre landet på.

– Under president Ali Abdullah Salehs styre har staten vist manglende vilje og muligheter til å fremsette den nødvendige politikken som må til, heter det i rapporten.

Sammenstøtene mellom nord- og sør-grupperingene gjør at situasjonen innad i landet er svært tilspisset, og flere antyder at en borgerkrig kan være på trappene.

Korrupsjon er svært utbredt og et stort samfunnsproblem i Jemen. I en rapport utarbeidet for den amerikanske ambassaden i Jemen, heter det at kombinasjonen av sterke makthavere og nærværet av en fragmentert jemenittisk elite har dannet grunnlaget for en «kakse-og kjeltringstat» som oppmuntrer til å utnytte statens ressurser til private fordeler. Rapporten viser spesielt til at enkeltgrupper i landet bidrar til store samfunnsproblemer, og blant dem er de mektigste aktørene stammelederne nord i landet, militæret og mektige forretningsfolk.

Tette bånd mellom myndighetene og representanter fra disse grupperingene danner hovedproblemet for korrupsjonen. Også innad i den jemenittiske politietaten er korrupsjon et stort problem.

I rapporten heter det at korrupsjonen blant makthaverne i landet er så sterkt befestet i samfunnet at en opprydning ikke anses å være nær.

Også det norske utenriksdepartementet har gjort flere vurderinger av situasjonen i Jemen den siste tiden. En av rapportene har tittelen «Jemen – et nytt Somalia?», men alle disse dokumentene er unndratt offentligheten.

Piratvirksomheten utenfor kysten av Jemen er en faktorene som har økt frykten for at landet skal kollapse. I Adenbukten blir skip stadig kapret av somaliske pirater, men ofte er det jemenittiske fiskefartøyer som benyttes som «moderskip» for piratene.

Det er flere utenlandske rapporter som konkluderer med at vanstyret og korrupsjonen i Jemen har ødelagt økonomien.

– Internasjonale bidragsytere har gitt flere milliarder dollar til Jemen i et forsøk å skape reformer og få en slutt på korrupsjonen. Men fortsatt ser den gjennomsnittlige jemenitt lite til disse pengene, heter det i en analyse fra 2008 utarbeidet av nyhetsbyrået Reuters.

I Europa er det Storbritannia som er blant de største bidragsyterne til Jemen. I 2008 ga de om lag 195 millioner norske kroner i bistand, mens USA samme år bidro med i overkant av 170 millioner norske kroner.

På toppen av de økonomiske problemene landet ellers sliter med, kommer fallet i oljeprisen.

Jemens oljeminister Salem al-Aidroos sier at oljeeksporten per januar 2009 hadde falt med 280.000 fat om dagen. Kalkyler viser at Jemen sannsynligvis vil gå tom for eksportolje innen det neste tiåret er omme.

FN anslår at Jemens hovedstad Sana`s vil gå tom for ferskvann i løpet av de neste 10 årene.

– Jeg tror ikke det er noen annet land i verden som er så nær en ressurs-katastrofe som Jemen, sier Ramon Scoble, en vannekspert fra New Zealand til nyhetsbyrået Reuters.

VG: Frykter at Jemen skal bryte sammen som stat