En liten stund forlot jeg deg,
men i min store barmhjertighet
fører jeg deg hjem igjen.
Da vreden steg opp i meg, skjulte jeg
ansiktet for deg et øyeblikk.
Nå forbarmer jeg meg over deg
med evig miskunn, sier Herren, din forløser.
For meg er dette som i Noahs dager,
den gang jeg sverget at Noah-flommen
aldri mer skulle komme over jorden.
Slik sverger jeg nå at jeg ikke mer
skal bli harm på deg og refse deg.
For om fjellene viker og haugene vakler,
skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes,
sier Herren, som er barmhjertig mot deg.

Jes 54,7–10

«For a brief moment I forsook you,
But with great compassion I will gather you.
«In an outburst of anger
I hid My face from you for a moment,
But with everlasting lovingkindness I will have compassion on you,»
Says the LORD your Redeemer.
«For this is like the days of Noah to Me,
When I swore that the waters of Noah
Would not flood the earth again;
So I have sworn that I will not be angry with you
Nor will I rebuke you.
«For the mountains may be removed and the hills may shake,
But My lovingkindness will not be removed from you,
And My covenant of peace will not be shaken,»
Says the LORD who has compassion on you.

New American Standard Bible