Nytt

Østfold Høyre ønsker at landsmøtet i Høyre skal omfatte innvandringspolitikken med større alvor og foreslår en rekke tiltak, hvorav det mest iøynefallende er at asylsøkere uten identitet lukkes inne.

Ordet interneringsleire brukes for alt det er verdt av journalister som identifiserer seg med og forsvarer dagens kurs. NRKs Magnus Takvam sa på morgensendingen at det ville være en dødslinje for Høyre å forsøke å løpe om kapp med Fremskrittspartiet i innvandringssaker.

Det er et retorisk-tendensiøst utsagn som sier mye om hvor Takvam står, spesielt på bakgrunn av at Høyre med dagens politikk faller som en sten og er på vei ned på 10-tallet på meningsmålingene. Det vet selvsagt Takvam.

Minerva-journalist og kommentator Jan Arild Snoen sa nøkternt at Høyre er i utakt med sine velgere, og hvis partiet ikke sørger for å justere kursen kommer velgerne til å gå til andre partier.

Det er fra grasrota og ute i distriktene at man tør å si fra. Sentralt er man lammet. Høyre har forsømt tematikken så lenge at de ikke lenger har fast grunn under føttene, dvs. man har ikke lenger noen egen identitet. En politiker som Bent Høie kan i det ene øyeblikk være for hijab i politiet og i neste være mot at MUF-irakerne får opphold. Høyre har i lang tid forsømt den ideologiske debatten som skulle verdibegrunne en tilstramming. I stedet har Kristin Clemet fått sette tonen, og der i gården er det en liberalistisk forståelse som er enerådende: om det er noe som er en dødslinje for Høyre så er det dette. Partiet vil redusereres til de store byene, og en liten akademisk elite vil leke politikk. Når man vet hvor mye Høyre har betydd for menneskers identitet er dette et sørgelig skue. De er blitt hjemløse.

Rita Sletner som står på førsteplass for Venstre i Østfold var den ansvarlige politiker som satte uansvarligheten på plass: Høyre må ikke finne på å lefle med Frp-politikk. Flere av Frps forslag bryter med Norges internasjonale forpliktelser. Selv ville Sletner sørge for at systemet fungerte: ifjor kom det rundt 15.000 asylsøkere. 60 prosent fikk avslag, men nesten ingen reiser ut. Bare to politifolk forsøker å spore dem opp. Videre må det arbeides med avtaler om retur med flere land.

Men Sletner «glemmer» å spørre: hvorfor fungerer ikke systemet? Hvorfor blir nesten ingen av de 60 % returnert? Hun vet like godt som alle andre at det er fordi sentrale politikere er handlingslammet, og fordi forvaltningen setter seg på bakbeina hver gang man forsøker å gjøre noe effektivt.

Denne mangel på kontroll forplanter seg nedover i systemet: den er en av hovedårsakene til at det utvikles parallellsamfunn. Det er ingen som tar hva myndighetene sier alvorlig. Det har de selv sørget for.

Hvis landsmøtet velger å legge det døve øret til, og det er det all grunn til å tro, hva vil da folk som Tage Pettersen gjøre? Hvor lenge vil de stå i partiet? Høyre risikerer at nettopp de som kunne fornyet partiet, forlater partiet. Det er den virkelige dødslinjen.