Nytt

Norske organisasjoner har – til dels med Utenriksdepartementets penger – i lang tid støttet sosiale prosjekter som enten drives av HIzbollah eller på Hizbollah-kontrolleret territorium, viser en Brennpunkt-dokumentar på NRK.

Mens kampene raste i Beirut og i Sør-Libanon på 80-tallet bidro norske myndigheter med bistand til sivilbefolkningen.

— Hizbollah var raske med å bygge opp et sosialt program, og fra norsk side har vi hele tiden forsøkt å komme inn på nisjeområder hvor vi har kompetanse og hvor det var behov, forteller Odd Wibe, ambassadør i Beirut.

I arkiver i Beirut finnes dokumentasjon på hvordan Norge samarbeidet med flere organisasjoner som andre vestlige land så på som terror-grupper. Det var aldri snakk om bidrag av stor økonomisk verdi, men strategiske bidrag som styrket Hizbollahs humanitære arbeid og posisjon.
..
En av de norske hjelperne var Erik Fosse, som var styreleder i Norwac, en organisasjon med prosjekter finansiert av UD. Sjiamuslimske ledere trengte et feltsykehus da borgerkrigen raste. UD bevilget penger og Fosse var med på å bygge opp s ykehuset. Senere bidro Norge med mer medisinsk utstyr.

Hjelpen har fortsatt i nyere tid. Etter krigen sommeren 2006 var det behov for gjenoppbygging.

Samtidig har Norge og andre land bidratt til oppbyggingen etter kampene på grensen mellom Israel og Libanon i 2006. Også Flyktningehjelpen trosser boikotten og samarbeider med Hizbollah:

— Vi gjør akkurat det samme i alle katastrofeområder. Vi samarbeider med de organisasjonene som kontrollerer et område. Hvis du skal komme fram til sivilbefolkingen må du forholde deg til realitetene og ikke til den type politikk, og at de er boikottet, sier utenlandssjef Jens Mjaugedal i Flyktninghjelpen.

På innsiden av Hizbollah

programmet, som er laget av Odd Karsten Tveit, går i reprise onsdag 12.10

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også