Gjesteskribent

I mange år har venstresiden i LO/Arbeiderpartiet finansiert et omfattende program i regi av Norsk Folkehjelp for å bistå palestinske organisasjoner i arbeidet med å undergrave Israels internasjonale omdømme og legitimitet.  Den palestinske målsettingen for samarbeidet er å sanke internasjonale ressurser til arbeidet frem mot en endelig løsning på Israel-spørsmålet.  Å avskaffe den jødiske staten gjennom ”frigjøring” av hele det opprinnelige palestinske mandatområdet er et hovedmål for alle de dominerende palestinske organisasjonene både på Vestbredden og i Gaza.  Norsk Folkehjelp, støttet av LO og norske myndigheter, bidrar til denne politikken uten direkte å uttale støtte til sine palestinske samarbeidspartneres ideologiske og politiske fremtidsmål.

At LO sentralt gir uttrykk for slike tanker er ikke noe nytt.  Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla var aldri til å misforstå når hun uttalte seg om Midtøsten.  Fra første dag som LO-formann satte hun boikott av Israel på dagsorden.  Denne politikken har siden vært en av bærebjelkene i LOs forhold til den arabisk-israelske konflikten og støttes i dag med store økonomiske og andre ressurser som sammen med midler og politisk støtte fra Utenriksdepartementet kanaliseres gjennom organisasjonen Norsk Folkehjelp.

Vi har flere ganger, og senest for to uker siden, påpekt hvordan hjelpeorganisasjoner som bl.a. Norsk Folkehjelp gjennom sine forskjellige prosjekter i regionen i realiteten deltar i finansieringen av organisert undergravning og terrorvirksomhet rettet mot den jødiske staten.  Det meste av pengene til den norske delen av ”fredsindustrien” kommer fra Utenriksdepartementets del av Statsbudsjettet.  Utenriksdepartementets dobbeltrolle i forhold til fredsprosessen mellom Israel og PLO har vi også omtalt flere ganger.  Den er en av årsakene til at den muligheten som Oslo-avtalene representerte for fred i Midtøsten og som i sin tid var selve utstillingsvinduet i Norges rolle som fredsnasjon, brøt sammen.

Om ikke dette var en tilsiktet utvikling fra LOs side, kan man i hvert fall slå fast at det var en naturlig konsekvens av den aktiviteten organisasjonen holder levende gjennom sitt engasjement.  De årlige markeringene av anti-israelske holdninger under 1. mai-demonstrasjonene taler et tydelig språk om en partiskhet som i realpolitikkens verden ikke kan forenes med den fredsmeklerrollen Norge og Arbeiderpartiet gjennom et kvart århundre har smykket seg med.

Mens store deler av Midtøsten ligger i ruiner og de humanitære katastrofene i Israels nabolag er blitt ubeskrivelige, fremstår Israel som et unntaksområde.  Landet er et stabilt og fungerende demokrati og en velferdsstat etter vestlig mønster.  Landet er omgitt av fiender i form av talløse terrororganisasjoner, hvorav Hamas på Gazastripen, Fatah på Vestbredden, Hizbollah i Libanon, IS og al-Qaida i Syria og på Sinai er blant de mest kjente.  De har alle som erklært mål å ødelegge Israel.  Norske myndigheter støtter og samarbeider med noen av dem, direkte eller gjennom støtte som formidles av frivillige organisasjoner.  LO og Norsk Folkehjelp er blant disse, og deres aktivitet inkluderer en sterk og vedvarende politisk lobbyvirksomhet overfor bevilgende norske myndigheter.  Det nære forholdet til myndighetene gir flere hundre millioner i årlig uttelling til Norsk Folkehjelps virksomhet, hvorav den anti-israelske kampanjen er en av bærebjelkene i den ideologisk rettede virksomheten.

En av de politiske kjepphestene til LO og Norsk Folkehjelp har lenge vært støtten til Hamas-regimet på Gazastripen gjennom arbeidet for å få opphevet Israels FN-godkjente blokade av våpensendinger til enklaven.  Denne blokaden har vært et av de mest virkningsfulle forsvarstiltakene Israel har iverksatt for å hindre at avanserte våpensystemer finner veien til Gaza.  I dag er krigføringen til Hamas begrenset bl.a. av at den i stor grad må baseres på primitive hjemmelagde våpen som Israel hittil har kunnet beskytte seg mot med konvensjonelle militære stridsmidler.

Kravet fra LO/Norsk Folkehjelp om at våpenblokaden må oppheves kan ikke ha annen hensikt enn at man gjerne vil bidra til å forsterke Hamas sin mulighet til å påføre det israelske sivilsamfunnet større skade.  Som ledd i denne virksomheten har derfor Fagforbundet og Norsk Folkehjelp nettopp sendt en delegasjon til Gaza for å drøfte samarbeidet.  I den anledning har de sendt ut en pressemelding hvor de underbygger kravet om opphevelse av blokaden.  Dette kommer like i kjølvannet av nyhetene om at to palestinske bistandsarbeidere nylig ble arrestert av israelske sikkerhetsmyndigheter som satt med bevis for at de kanaliserte titalls millioner dollar i bistandsmidler fra en kristen hjelpeorganisasjon og FN til finansiering av byggematerialer som Hamas bruker til å bygge terrortuneller under grensen mot Israel.

Det ville være galt å late som om dette problemet bare kan ramme utenlandske hjelpeorganisasjoner.  Norske organisasjoner har neppe et bedre rulleblad enn andre når det gjelder å kontrollere hvor midlene deres ender.  Utenriksdepartementet har allerede innrømmet at bistandsmidler har gått til avlønning av terrorister.  Vi må derfor sette et spørsmålstegn ved hvorfor det nå igjen er blitt maktpåliggende for Fagforbundet og Norsk Folkehjelp å få opphevet blokaden av import av våpen og annen kontrabande til Gaza like etter at andre forsyningslinjer er blitt blokkert.