Gjesteskribent

Avsløringene av at titalls millioner dollar i bistandsmidler fra humanitære hjelpeorganisasjoner formidles videre til støtte for terroristorganisasjonen Hamas i Gaza har vakt internasjonale reaksjoner.  Den siste uken er to Palestina-arabiske bistandsarbeidere, tilknyttet hhv. FN og en kristen hjelpeorganisasjon arrestert av israelsk politi og tiltalt for å ha underslått flere titalls millioner dollar av vestlig nødhjelp til befolkningen i Gaza ved å formidle pengene til Hamas til bruk i terrorkrigen mot Israel.

Vi har snakket om dette problemet i flere år, og spør igjen: Når vil vi få vite hvor mye av bidragene fra Statskassen og hjelpevillige nordmenn som går til å finansiere islamsk terror og undergraving av Israels omdømme og legitimitet?

Tidligere i år ble Utenriksdepartementet konfrontert med bevis for at millionbeløp fra Statskassen brukes til å utbetale lønn til fengslede palestinske terrorister, gradert etter hvor flinke de har vært til å drepe jøder.  Utenriksminister Brende lovet å si fra enda en gang til sin palestinske kollega at dette ikke oppfattes som akseptabelt i UD.  Det er imidlertid ingen endring i de norske overføringene til PLO-regimet som tilsier at vi kan slå oss til ro, – og de direkte overføringene fra Utenriksdepartementet er bare en del av den samlede flommen av norske millioner til ulike organisasjoner i Midtøsten.  Hvor disse pengene ender og hva de brukes til har hverken UD, Riksrevisjonen eller Stortinget noen oversikt over. 

Norges og Vestens engasjement i den såkalte fredsprosessen som var ment å skulle finne en løsning på den arabisk-israelske konflikten, har over tid skapt en vedvarende flom av bistandsmidler til området.  Midlene var opprinnelig ment å skulle støtte oppbyggingen av nødvendig infrastruktur i de palestinske områdene for å underlette opprettelsen av en palestinsk stat.  Disse milliardbevilgningene som ingen politikere i dag tør sette spørsmålstegn ved, har lagt grunnlaget for den stadig voksende ”fredsindustrien” der alle slags «humanitære» organisasjoner forvalter en endeløs strøm av penger til ulike aktiviteter hvis hovedformål er å undergrave Israel.

Fredsindustrien sysselsetter i dag titusener av godt lønnede mennesker i Europa og Midtøsten som har som hovedformål å holde denne virksomhetskarusellen gående.  Hovedproduktet til fredsindustrien er propaganda, desinformasjon og oppvigleri som bidrar til å undergrave Israels internasjonale omdømme og legitimitet.  Bare i Israel er det grodd opp utallige ”frivillige humanitære organisasjoner” som finansieres av vestlige bevilgninger.  Disse organisasjonene har som levebrød bl.a. å forsyne vestlige regjeringer med slik politisk ”informasjon” som Vesten etterspør for å bruke politisk mot Israel. 

Norge er en stor bidragsyter til fredsindustrien.  Fremtredende eksempler på norske organisasjoner av dette slag er Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp.  Utenriksdepartementet har imidlertid også sin egen ”bistandsorganisasjon,” Noref, som arbeider på tilsvarende måte.  Det er den frittflytende pengestrømmen som skaper sysselsetting og holder virksomheten til fredsindustrien gående, – ikke behovet for den.  Kritikk av Israel er blitt handelsvare med tilbud og etterspørsel, og det er ingen grense for hva man blir tilbudt av denne løgnindustrien bare man betaler godt. 

På tross av omfattende avsløringer av korrupsjon og støtte til terroristorganisasjoner er det ingenting som i dag tyder på at den norske og vestlige støtten til denne virksomheten kommer til å avta.  Det politiske problemet er at den ekstreme skandalen norske og andre vestlige politikere har skapt i Midtøsten er for stor til at den kan innrømmes uten uutholdelige konsekvenser.  Ikke engang Riksrevisjonen kan ventes å være tilbøyelig til å ha et kritisk blikk på tilstanden.  Riksrevisoren har jo selv i sin tid på Stortinget vært med på å sette systemet i gang.

I forbindelse med at det ble kjent at Israels sikkerhetstjeneste, Shin Bet, hadde arrestert og siktet lederen for Gaza-avdelingen til den kristne hjelpeorganisasjonen, World Vision, Mohammad El Halabi (foto), og senere den FN-ansatte Wahid Abdallah Bursh for blant annet å ha kanalisert tiltalls millioner dollar av nødhjelpsmidler til Hamas gjennom fiktive humanitære prosjekter, er det betimelig å reise spørsmålet om hvilken kontroll norske organisasjoner har for å hindre at det skjer tilsvarende lekkasjer av norske bistandsmidler til ulike terrororganisasjoner.  Bare den ene organisasjonen som nå er kompromittert, World Vision, forvalter en internasjonal årlig støtte på 2.6 milliarder dollar.  I likhet med de norske bistandsorganisasjonene som opererer i Midtøsten er World Vision kjent for sin klare anti-israelske og pro palestinske linje

Begge de to arresterte bistandssvindlerne har formidlet finansiering og materialer til byggingen av det omfattende tunnellsystemet som Hamas har etablert på Gaza-stripen og som brukes til å sende terrorister inn i Israel.  Til det prosjektet trengs det byggematerialer og penger som i hovedsak kommer fra vestlige regjeringer, formidlet til Hamas gjennom fredsindustriens nettverk av frivillige organisasjoner.  Israelske myndigheter sitter med bevis for at materialer innkjøpt med bistandspengene ble brukt til bygging av militære tunneller for Hamas.  Blant politikere støttes imidlertid denne virksomheten med høylytte krav om opphevelse av blokaden av Gaza.  Politikerne vet at det dreier seg om en helt legitim våpenblokade godkjent av FN, men later som om det er en ulovlig humanitær blokade og krever enda mer byggematerialer til Gaza.

Fordi den ubeskrivelige humanitære katastrofen i Midtøsten sannsynligvis vil forverre seg mange steder, også i de palestinske områdene, må vi regne med nye krav om innsats fra vestlige land.  Det medfører betydelig fare for at man i Europa og Norge på ny vil falle for fristelsen til å rette negativ oppmerksomhet mot Israel i form av krav om nye innrømmelser, stans i boligbygging og nye fredsforhandlinger.  Denne dobbeltmoralske atferden har vi sett gjentagne ganger når kriserammede europeere får behov for å dreie kameralinsene bort fra egne problemer.