Feature

Danmark har noe Norge ikke har og sårt trenger: danskene har våget å tenke på tvers av det aksepterte, av den rådende oppfatning. Den opinionsbølge vi så her til lands i blasfemi- og hijab-saken mangler et intellektuelt motstykke. Det har Danmark, og Kai Sørlander er en av de fremste. Det holder ikke å være mot, man må vite hvorfor, og man må vite hva man er for.

Filosofi stiller i sig selv krav om at tænke ubønhørligt konsistent: alene for at få den rette forståelse af betingelserne for verdens mulighed og dermed også af det personlige livs grundvilkår. Så langt er forpligtelsen den samme til alle tider. Men lige nu befinder vi os i en situation, hvor denne tænken også har særlig politisk betydning. Fordi vi skal forsvare den sekulære demokratiske samfundsorden. Det er en kamp, som ikke kun kræver, at vi har klarhed over, hvor vi står, men som også kræver, at vi har klarhed over, hvor vi bør stå. Da er det en umådelig hjælp, at vi har klarhed over vore begreber. Desværre har den akademiske verden her svigtet radikalt.

Document.no mener en av våres viktigste oppgaver er å formidle det som tenkes og skrives i Danmark. Vi befinner oss i den paradoksale situasjon at vi igjen trenger danskene. I Danmark kan man fortsatt snakke om en åndsdebatt. Det er mulig å se en kontinuitet, som vi har mistet.

foto: snaphanen photoblog