Danmark sender en klar beskjed til muslimske kvinner: Hvis dere nekter å ta en jobb hvor dere ikke kan bære burka eller niqab, blir det slutt på trygdeytelser.

Den danske regjeringen henviser til EU-domstolens kjennelse av 14. mars, omtalt av Document: Hijabforbud på jobb er ikke diskriminering

 

Jobbsøkere?

Muslimske kvinner kan ikke lenger nekte å ta en jobb med henvisning til religion. Hvis jobben krever at de ikke bærer niqab eller lignende heldekkende klesplagg, får det økonomiske konsekvenser dersom de takker nei.

Da blir det slutt på offentlige ytelser, framgår det av et svar fra arbeidsminister Troels Lund Poulsen (V) til lederen av Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, Martin Henriksen (DF), som stilte spørsmålet:

”Vil ministeren oplyse, om et jobcenter kan kræve af en borger, som modtager offentlig ydelse, at vedkommende skal tage sin niqab eller burka af under en ansættelse samt samtalen hertil for at være arbejdsmarkedsparat.”

Av svaret fra Troels Lund Poulsen fremgår det at et jobcenter (Nav-kontor, red. anm.) er i sin fulle rett til å stille et slikt krav, samt at å nekte å ta jobben kan bety bom for offentlige ytelser.

Svaret fra arbeidsministeren:

”Ja, et jobcenter kan efter en konkret vurdering nå frem til, at den ledige ikke har en rimelig grund til at afvise et job, hvis jobcentret har henvist en modtager af integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge til et konkret job, og borgeren siger nej til jobbet, fordi borgeren ikke kan bære for eksempel niqab eller burka i forbindelse med et arbejde.”

Og statsråden understreker at det skal ha en konsekvens å avvise en jobb:

”I så fald skal personen have en sanktion. Sanktionen vil i givet fald være nedsættelse eller ophør af hjælpen i en periode. Religiøse, kulturelle eller moralske hensyn er som udgangspunkt ikke rimelige grunde til at blive fritaget for rådighedsforpligtelsen.”

To større danske kommuner har allerede straffet inntyllede kvinner økonomisk fordi de ikke ville ta en jobb med henvisning til påkledningen, skriver Den Korte Avis.

Troels Lund Poulsen opplyser at han skal sende et brev til alle landets ordførere om saken.

”Jeg vil i den forbindelse også nævne den netop afsagte dom fra EU-Domstolen af 14. marts 2017, som blandt andet slår fast, at et forbud mod at bære islamisk hovedtørklæde, der følger af en intern regel i en privat virksomhed, som forbyder personalet at bære synlige politiske, filosofiske eller religiøse symboler på arbejdspladsen, ikke udgør direkte forskelsbehandling på grund af religion eller tro.”

Dansk Folkepartis Martin Henriksen er fornøyd med svaret:

– Umiddelbart er vi tilfredse med svaret. Vi stillede spørgsmålet, fordi vi ville skabe klarhed for virksomhederne og for de kommunale sagsbehandlere.

Burkaen og det muslimske tørklæde er udtryk for en ideologi, der deler mennesker op i rene og urene. Det tager vi kraftigt afstand fra i Dansk Folkeparti. Det bør virksomhederne også gøre.

Det er vigtigt, at vi i det danske samfund har lov til at sige fra over for islamistiske tendenser.

 

Den Korte Avis: Klar besked til muslimske kvinder: Hvis I nægter at tage job, hvor I ikke må bære burka eller niqab, er det slut med offentlige ydelser

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂