En ny undersøkelse viser at mange muslimske kvinner under utdannelse opplever sosial kontroll og religiøs mobbing. Undersøkelsen er laget for det danske Velferdsministeriet av ph.d. Tina Magaard fra Teologisk Institutt ved Aarhus Universitet, og består av grundige intervjuer av 34 muslimske jenter og kvinner, samt 22 ikke-muslimske, kvinnelige studieveiledere på utdannelsesinstitusjoner med muslismske studenter. Den […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også

-
-
-
-
-
-