Nytt

Den britiske regjeringens strategiplan for å motvirke radikalisering av muslimer, Contest Two, advarte om at en type Mombai-operasjon var sannsynlig i London eller andre storbyer i Storbritannia: Offentlige bygninger eller hoteller ville bli overtatt av terrorister som var bestemt på å drepe flest mulig før de selv ville bli drept. En annen type selvmordsaksjon.

Gruppen av 12 som ble arrestert på ulike steder i Storbritannia onsdag skal ha planlagt slike aksjoner.

Senior police and security officers suspect those arrested this week were planning a number of suicide bombings in a major city centre over the Easter weekend.

Aksjonsformen er således en viktig faktor: hvordan en nye Mumbai-aksjon ville virke på britisk opinion – og internasjonal – kan man bare tenke seg. Mumbai pågikk i flere dager, og ble kringkastet live. Mumbai var en oppvåkning for India. En må regne med en anti-muslimsk stemning og lover som ville medført større ubehag for den muslimske del av befolkningen.

Det er heller ikke den muslimske befolkning generelt, men en bestemt del, nemlig den pakistanske som ville kommet i søkelyset. Det er to millioner Brit-Paks i Storbritannia: briter med pakistansk bakgrunn.

Årlig reiser 400.000 mellom Pakistan og Storbritannia. Radikaliserte Brit-Paks gir allerede logistisk støtte til Taliban, i form av elementer til veibomber.

Britiske pakistanere går på saudi-finansierte madrassaer i Pakistan, og vender radikaliserte tilbake.

Aksjonen som ble avslørt onsdag peker på enda en fare: pakistanere som slår seg ned i Storbritannia. Så mange som 10.000 slipper hvert år inn som studenter. 10 av de 12 arresterte var pakistanske studenter. Trafikken av radikaliserte går nå begge veier. Hvordan skal myndighetene beholde oversikten? Før eller siden vil noen slippe «gjennom». Da kan visumfriheten til USA ryke for briter og for nordmenn.

Con Coughlin skriver at IRA i sin tid forsøkte seg med noe man kalte «clean skins»: personer som ikke hadde noen tillknytning til IRA, ikke hadde et rulleblad hos politiet, eller for den saks skyld var irske. De som ikke passet profilen på mistenkte, var vanskeligere å avsløre. Man mener Al Qaida forsøker noe av det samme.

at the end of last year, the Government revealed that, at any given time, British security forces were contending with at least 20 active terror plots, mainly involving groups of Brit-Paks who have been radicalised and trained at Saudi-funded madrassas in Pakistan, and have then managed to return undetected to Britain. Despite their success in establishing a useful profile of likely jihadists, security officials are trained to keep an open mind as to possible changes in the pattern. «Terror groups have an advantage over us because they have no restrictions they have to work to,» says a senior security official. «They will do whatever they can to ensure their attacks are a success.»

For this reason, security officials need to be aware of what they refer to as «the diversification of the threat», where terror groups adapt their tactics to escape detection. Thus, even though radicalised Brit-Paks form the basis of the Government’s normal terrorist profile, officials are well aware of discrepancies where white British males and Muslim converts of other ethnicities have cropped up.

The Government’s recent report on counter-terrorism, Contest Two, suggested that al-Qaeda-related groups were trying to adapt their tactics to counter the British security forces’ increased awareness of traditional operations. Commanders of British forces fighting in Afghanistan have uncovered evidence that British Muslims have been sending electronic components for use in the Taliban’s roadside bombs; there have even been reports of them being involved in attacks on British patrols. Contest Two also warned that British hotels and public buildings faced the threat of Mumbai-style attacks by terrorists with automatic weapons

Every year, an average of 10,000 Pakistani nationals travel to Britain on student visas. Every applicant undergoes close scrutiny, including fingerprint checks against a range of immigration, terrorism and crime watch lists. If al-Qaeda has managed to avoid detection and infiltrate a «clean skin» cell into the UK, this system is clearly ineffective.

«It is a very different proposition if we have Pakistani citizens plotting terror attacks against Britain, as opposed to British citizens,» says a senior intelligence official. «We will be entering a whole new ball game.»

Men spørsmålet er om det er mulig å kontrollere bevegelsene til 400.000 reisende og 10.000 studenter, spesielt ikke hvis myndighetene i Pakistan ikke er til å stole på.


The new enemy within is invisible

Al-Qaeda is changing its tactics to avoid detection of its agents. Security forces must adapt quickly to find them, says Con Coughlin